Tekst piosenki: Zwróćmy ku Panu spojrzenia

Zwróćmy ku Panu spojrzenia rozpromienione miłością,
Śpiewajmy mu pieśń radosnych serc.
Jedynym Panem Bóg,
On naszym Zbawcą jest.

Szukałem wszędzie Pana, a On sam odnalazł mnie
I wyzwolił z wszelkiej trwogi, odtąd zawsze wielbić Go chcę.
Nie zabraknie niczego tym, co Pana pragną szczerze,
Bóg napełnia wszelkim dobrem serca dane Mu w ofierze.
Pan kieruje Swe wejrzenia na umiłowany lud,
W smutku zsyła pocieszenie i sam strzeże naszych dróg.