Tekst piosenki: Zaufaj słowu Boga

Zaufaj słowu Boga,
on nigdy nie zawiedzie nas
Zaufaj jego obietnicom
on jest dla nas dobry – więc pomódlmy się, więc pomódlmy się.