Tekst piosenki: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, fis D E fis
Bo sam wielkich cudów dokonał. D E fis
Przyniosła mu pewne zwycięstwo D E fis
Jego prawica i święte ramię. D E fis

1. Oznajmił Panu swoje zwycięstwo. fis cis
Wyjawił swą sprawiedliwość w oczach narodów. D E
Wspomniał na swą łaskawość i wierność. fis cis
Ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zbawienie. D E fis

2. Wykrzykuj Panu cała ziemio!
Weselcie się, radujcie, śpiewajcie!
Chwalcie Pana, przy wtórze liry,
Przy wtórze liry i głosem pieśni.

3. Niech szumi morze i co je napełnia.
Niech okrąg świata i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie
I góry nich z radości śpiewają.