Tekst piosenki: Wykrzykujcie na cześć Pana

Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości
Wysławiajcie Go
Wiedzcie że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy jego ludem
Jesteśmy Jego własnością

W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś
Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia