Tekst piosenki: Wszystkie narody klaskajcie w dłonie

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem
Bo Pan najwyższy straszliwy
Jest wielkim Królem nad całą ziemią

On nam poddaje narody
I ludy rzuca pod nasze stopy
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem
Wybiera dla nas dziedzictwo
Chlubę Jakuba którego miłuje

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków
Pan przy dźwięku trąby
Śpiewajcie Panu naszemu śpiewajcie
Królowi swemu śpiewajcie
Panu naszemu śpiewajcie

Bóg jest Królem całej ziemi
Hymn Mu zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami
On zasiada na swym świętym tronie
Połączyli się władcy narodów
Z ludem Boga Abrahama

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem
Wybiera dla nas dziedzictwo
Chlubę Jakuba którego miłuje

Śpiewajcie Panu naszemu śpiewajcie
Królowi swemu śpiewajcie i klaszczcie
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków
Pan przy dźwięku trąby
Panu naszemu śpiewajcie

Królowi swemu śpiewajcie i klaszczcie
Śpiewajcie Panu naszemu śpiewajcie
Królowi swemu śpiewajcie i klaszczcie
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków
Pan przy dźwięku trąby