Tekst piosenki: Maryjo śliczna Pani

Maryjo śliczna Pani
Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata królową
Tyś gwiazdą na niebie

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył

O Maryjo miej w opiece dzieci swe
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył

O Maryjo miej w opiece dzieci swe
Maryjo śliczna Pani
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból smutek żal
A w oczach wciąż strach

Usłysz Pani błaganie pomóż nam
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył

O Maryjo miej w opiece dzieci swe
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył

O Maryjo miej w opiece dzieci swe
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył

O Maryjo miej w opiece dzieci swe
Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był
By w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci swe