Tekst piosenki: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

2. Uwielbiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego Imię,
szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza Wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał
i wybawił ze wszystkich ucisków.

4. Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,
aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą,
skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

5. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy,
bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

6. Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

7. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego
lecz ze wszystkich Pan go wybawia
On czuwa nad każdą jego kością
ani jedna z nich nie zostanie złamana.