Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan – tekst

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Uwielbiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego Imię,
szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza Wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,
aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą,
skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy,
bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego
lecz ze wszystkich Pan go wybawia
On czuwa nad każdą jego kością
ani jedna z nich nie zostanie złamana.

Interpretacja

Wyrażenie głębokiej wiary i ufności w Boga

Pieśń „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” jest wyrazem głębokiej wiary i ufności w dobroć Boga. W pierwszych wersach autor pieśni deklaruje nieustanne błogosławienie Pana, co jest wyrazem jego nieograniczonej wdzięczności i oddania. Wychwalanie Boga „po wieczne czasy” podkreśla wieczność i niezmienną naturę boskiej chwały, która jest nieodłącznym elementem życia wierzącego.

Wzmianka o „chwaleniu się duszy mojej Panem” sugeruje, że doświadczenie obecności Bożej jest źródłem prawdziwej dumy i radości. Autor zachęca „pokornych”, czyli tych, którzy żyją w pokorze i zależności od Boga, do dzielenia się tą radością. Jest to wezwanie do wspólnoty wierzących, aby razem cieszyć się i świadomić dobroć Pana.

Osobiste doświadczenie Bożej pomocy

W kolejnych wersach pieśni autor dzieli się swoim osobistym doświadczeniem Bożej pomocy. „Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał” to świadectwo, że modlitwa i poszukiwanie wsparcia u Boga przynosi konkretne owoce. Użycie słowa „wysłuchał” wskazuje na to, że Bóg jest aktywnym słuchaczem, który odpowiada na prośby swoich wiernych.

Opis uwolnienia „od wszelkiej trwogi” pokazuje, że pomoc Boża ma charakter wyzwalający; nie tylko rozwiązuje konkretne problemy, ale również przynosi wewnętrzny spokój i wolność od lęku. To doświadczenie staje się podstawą do zachęty innych do smakowania i doświadczania Bożej dobroci.

Boża obecność jako źródło radości i ochrony

Wers „Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością” ilustruje, że skupienie na Bogu przynosi radość i optymizm. Obietnica, że „oblicza Wasze nie zapłoną wstydem”, gwarantuje, że ci, którzy szukają Pana, nie zostaną zawiedzeni ani nie doświadczą zawstydzenia. Jest to zapewnienie o honorze i godności, jaką Bóg przyznaje swoim wyznawcom.

Wzmianka o „biedaku”, który woła do Pana i zostaje wysłuchany, podkreśla, że Boża pomoc jest dostępna dla wszystkich, bez względu na ich status społeczny czy materialny. Przywołanie obrazu anioła Pana, który „otacza szańcem bogobojnych”, wprowadza motyw ochrony i bezpieczeństwa, które Bóg zapewnia tym, którzy żyją w zgodzie z Jego wolą.

Boża dobroć jako antidotum na strach i niedostatek

Pieśń podkreśla, że „bójcie się Pana wszyscy Jego święci” nie oznacza lęku, ale głęboki szacunek i świadomość świętości Boga. W kontekście tej pieśni, „bojaźń Boża” jest pozytywną postawą, która prowadzi do życia wolnego od biedy duchowej i materialnej. „Bogacze zubożeli i zaznali głodu” to ostrzeżenie, że materialne bogactwo nie jest gwarancją spełnienia, w przeciwieństwie do duchowego bogactwa, które wynika z relacji z Bogiem.

Zachęta do szukania Pana jako źródła wszelkiego dobra jest silnym przesłaniem tej pieśni. Obietnica, że „szukającym Pana niczego nie zabraknie”, jest wyrazem przekonania, że Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby tych, którzy Go szukają, zarówno duchowe, jak i materialne.

Wsparcie i ochrona w cierpieniu

W pieśni pojawia się również motyw cierpienia sprawiedliwego, który mimo wielu nieszczęść, jest wybawiany przez Pana. To przypomnienie, że życie wierzącego nie jest wolne od trudności, ale w każdej sytuacji można liczyć na Boże wsparcie. „Pan czuwa nad każdą jego kością” to metafora opiekuńczości Boga, który dba o swoje dzieci w najdrobniejszych szczegółach ich życia.

Ostatnie wersy pieśni mówią o bliskości Pana dla „ludzi skruszonych w sercu” i o Jego mocy wybawienia „złamanych na duchu”. Jest to obraz Boga, który jest szczególnie bliski tym, którzy doświadczają trudności i którzy są pokorni w swoim cierpieniu. To zapewnienie, że w najcięższych chwilach Bóg jest obecny i gotowy do pomocy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.