Tekst piosenki: Raduje się dusza ma

Raduje się Dusza ma,
Wielbi Pana Swego,
Będę Ci śpiewał z Całej Siły,
Sławić Cię będę, za twe Dzieła,

Będę ci śpiewał z Całej Siły,
Błogosławić Będę Twoje Imię,
Jest Miłosierny Pan Zastępów
Moc jego Ramienia nad twym Ludem,
Pan mój zbawca