Psalm z Mogiły – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Psalm z Mogiły – tekst

Choć czasem upał
A czasem pada, leje jak z cebra
Grupa mogilska ,drogę do Matki,
Znowu wybrała
Choć porządkowi
Krzyczą wciąż na nas, że lewa wolna
Chwytaj kabelek i pędź do przodu,
Grupo Mogilska!!!!!!

Ref.
Pytam się ojca Ireneusza, co nam przewodzi:
Czemu ze wszystkich grup w całym członie
To ja tą wybrałem
i ojciec Kazek co busem jeździ też tego nie wie
Czemu ze wszystkich grup w całym członie wybrałem Ciebie /2x

Zabierz mnie!! Zabierz do Matki
Zabierz mnie grupo Mogilska
pozwól mi kroczyć wraz z Tobą
Do Matki proszę zabierz mnie

Choć nasza grupa
Jest bardzo liczna, wciąż się rozrasta
Noclegi mamy bo nam ich szuka
Ojciec Augustyn
Choć nasze gardła
Chrypka wciąż nęka, nie koniec świata
mamy Macieja, brata cystersa
co pięknie śpiewa

Ref.
Pytam się ojca Ireneusza, co nam przewodzi:
Czemu ze wszystkich grup w całym członie
To ja tą wybrałem
i ojciec Kazek co busem jeździ też tego nie wie
Czemu ze wszystkich grup w całym członie wybrałem Ciebie /2x

Zabierz mnie!! Zabierz do Matki
Zabierz mnie grupo Mogilska
pozwól mi kroczyć wraz z Tobą
Do Matki proszę zabierz mnie

Choć w naszym członie są różne chusty
to nam przypadły
koloru serca, chusty czerwone,
w barwie miłości
Choć tuby trzeszczą
i mikrofony nam wysiadają
to wciąż idziemy, zawsze radośni
głośno śpiewając

Ref.
Pytam się ojca Ireneusza, co nam przewodzi:
Czemu ze wszystkich grup w całym członie
To ja tą wybrałem
i ojciec Kazek co busem jeździ też tego nie wie
Czemu ze wszystkich grup w całym członie wybrałem Ciebie /2x

Zabierz mnie!! Zabierz do Matki
Zabierz mnie grupo Mogilska
pozwól mi kroczyć wraz z Tobą
Do Matki proszę zabierz mnie

Choć to nie pierwsze jest nasze wyjście
na Jasną Górę
bo to trzydziesty piąty już wymarsz
Grupy Mogilskiej
Choć wielu ludzi na całym świecie żyje bez Boga
Do Ciebie Panie chcę pielgrzymować
Bo Tyś jest drogą!!

Interpretacja

Symbolika pielgrzymowania w „Psalmie z Mogiły”

Pielgrzymowanie od wieków jest jednym z najbardziej znaczących motywów w religijności, symbolizując duchową podróż człowieka do świętości i bliskości z Bogiem. W „Psalmie z Mogiły” pielgrzymka staje się metaforą życiowej drogi, pełnej trudności („Choć czasem upał / A czasem pada, leje jak z cebra”), ale i wspólnoty („Grupa mogilska, drogę do Matki, / Znowu wybrała”). Piosenka podkreśla, że mimo przeciwności, grupa pielgrzymów z Mogiły nieustannie dąży do celu, którym jest spotkanie z Matką – symbolem opieki, miłości i duchowego celu.

Wytrwałość i determinacja pielgrzymów są tu przedstawione jako kluczowe cechy, które pozwalają im przemierzać drogę do Jasnej Góry. Wers „Chwytaj kabelek i pędź do przodu, / Grupo Mogilska!!!!!!” może być odczytany jako wezwanie do działania i nieustępliwości w dążeniu do wyznaczonego celu, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Pielgrzymka staje się w ten sposób metaforą życia, w którym każdy człowiek jest wędrowcem, poszukującym swojej drogi do duchowej doskonałości.

Wspólnota i jej znaczenie w „Psalmie z Mogiły”

W „Psalmie z Mogiły” szczególny nacisk położony jest na aspekt wspólnotowy pielgrzymowania. Wersy takie jak „Grupa mogilska, drogę do Matki, / Znowu wybrała” wskazują na to, że pielgrzymka nie jest samotnym przedsięwzięciem, ale wspólnym dążeniem grupy ludzi o podobnych wartościach i celach. Jest to obraz wspólnoty, która pomimo różnic, łączy się w jednym celu – duchowej podróży do Matki Bożej.

Wspieranie się nawzajem w trudnościach, jakie niesie pielgrzymowanie, jest kluczowym elementem tej duchowej podróży. W piosence pojawiają się postacie ojców duchownych – Ireneusza i Kazimierza, którzy symbolizują przewodników duchowych wspierających grupę w drodze. Ich obecność podkreśla rolę duchowego przywództwa i opieki, jaką Kościół oferuje wiernym w ich dążeniu do świętości.

Rola muzyki i śpiewu w pielgrzymowaniu

Muzyka i śpiew odgrywają ważną rolę w pielgrzymowaniu, co jest podkreślone w „Psalmie z Mogiły”. Wersy „Choć nasze gardła / Chrypka wciąż nęka, nie koniec świata / mamy Macieja, brata cystersa / co pięknie śpiewa” ukazują, jak śpiew jest formą wyrazu duchowości i wspólnoty, a także sposobem na pokonanie trudności. Śpiew jest tu narzędziem jednoczącym grupę i dodającym sił w trakcie wędrówki.

Śpiew jako wyraz radości i wiary jest nieodłącznym elementem pielgrzymki. Niezależnie od problemów technicznych („Choć tuby trzeszczą / i mikrofony nam wysiadają”), pielgrzymi kontynuują śpiew, co świadczy o ich niezachwianej wierze i radości płynącej z bycia częścią wspólnoty wierzących. Muzyka staje się sposobem na wyrażenie duchowej radości i głębokiej wiary, która jest motorem napędowym pielgrzymów.

Osobista duchowa podróż w „Psalmie z Mogiły”

Refren piosenki „Pytam się ojca Ireneusza, co nam przewodzi: / Czemu ze wszystkich grup w całym członie / To ja tą wybrałem” wskazuje na indywidualną duchową podróż każdego pielgrzyma. Zadawanie pytań o powody wyboru konkretnej grupy pielgrzymkowej może symbolizować poszukiwanie własnej drogi w wierze oraz zrozumienie, że każda decyzja duchowa jest częścią większego planu.

Osobista relacja z Bogiem i poszukiwanie sensu w wyborach życiowych jest istotnym elementem wiary. Pielgrzymka w „Psalmie z Mogiły” staje się okazją do refleksji nad własnym życiem i miejscem w społeczności wierzących. Jest to czas na zastanowienie się nad własnymi motywacjami i dążeniami, co jest ważnym aspektem duchowego wzrostu każdego człowieka.

Podsumowanie duchowego przesłania „Psalmu z Mogiły”

„Psalm z Mogiły” to pieśń, która w pełni oddaje duchowe przesłanie pielgrzymowania jako drogi do Boga i świętości. Przez metaforyczne przedstawienie trudności, wspólnoty, radości i indywidualnej drogi duchowej, piosenka ta staje się hymnem dla wszystkich, którzy w swoim życiu poszukują głębszego sensu i dążą do duchowego rozwoju. Jest to przypomnienie, że pielgrzymowanie, zarówno fizyczne, jak i duchowe, jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, który pragnie zbliżyć się do Boga i znaleźć prawdziwą drogę w życiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.