Tekst piosenki: Pieśń o prawdziwej radości

Chrystusa Pana musisz zawsze chcieć,

Jeśli w sumieniu pokój chciałbyś mieć.

On wielką radość sprawi ci,

Gdy duszy twej otworzysz drzwi.

Udzieli łaski i pokoju,

I da zwycięstwo w twoim boju.

Bo walka, którą rozpoczynasz,

Wymaga Jego umocnienia.

Jeśli chcesz podjąć krzyż na nowo,

Który prowadzi do zbawienia.

Przepraszaj często za swe uchybienia,

Otworzysz sobie drogę do zbawienia.

On wielką radość sprawi ci…

Ponieś Go z sobą spotkanemu bratu,

Byś swym przykładem jego ubogacił.

On wielką radość sprawi ci..