Tekst piosenki: Oddajmy cześć

c
Oddajmy cześć
(oddajmy cześć)
f g c
Wiecznemu Panu chwał
(wiecznemu Panu chwał.)
c f
Pokłońmy się
(pokłońmy się),
B c
Temu, który
(temu, który)
c
Rozpostarł niebiosa
(rozpostarł niebiosa)
g
I utwierdził ziemi krąg;
(utwierdził ziemi krąg)
c f
Jego chwała
(Jego chwała)
g
Wznosi się ponad szczyty góry,
(wznosi się ponad szczyty gór,)
c f
Jego łaska
(Jego łaska)
c As g f g c
Nad nami jest a niebo Jego tron.
B As f g c
Bóg to mój Pan, i tylko On.