Tekst piosenki: Mój Jezus Królem królów jest

Mój Jezus Królem królów jest, G C D
mój Jezus władać będzie wciąż,
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.

On dał mi całkiem nowe życie.
Uczynił mnie dzieckiem światłości.
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
bo umiłował mnie mój Ojciec – Bóg.

On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności,
choroby wszystkie wziął na siebie
i już nie muszę się niczego bać.