Tekst piosenki: Matko Chrystusa

1. Matko Chrystusa, my Cię prosimy, o łaski pełna, ufamy Ci. CedG7
Ześlij nam Syna w Komunii świętej, bo bez Chrystusa tak ciężko mi.

Ref. O Maryjo, Maryjo, Matko ludzi, Ce

O Maryjo, Królowo ziemi tej. F d G7
Niech modlitwa żarliwość w nas pobudzi, C e
Dziś jesteśmy już pełni łaski Twej. d G7 (C)

2. Przyjmij, Maryjo, me serce młode, przyjmij i łaski do niego wlej.
Ze źródła prawdy pić chcemy wodę, czekając ufni modlitwy Twej.

3. Tak jak broniłaś Ty Jasnej Góry,
Tak przed szatanem dziś obroń mnie.
I miłosierdzie okaż swe, Matko, bo wszyscy ludzie kochają Cię