Tekst piosenki: Jezus, najwyższe Imię

Jezus najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan

Jezus najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan