Jesteś Panie winnym krzewem – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Jesteś Panie winnym krzewem – tekst

Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle, Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.

Ref.
Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. /x2

Cóz trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie? Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne?

Ref.
Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. /x2

Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką, że wyzwala pełną radość w sercu, które Ciebie kocha.

Ref.
Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. /x2

Wejdź, o Jezu, w nasze życie głębią łaski, mocą Słowa, byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu oddać.

Interpretacja

Symbolika winnego krzewu

W pieśni pielgrzymkowej „Jesteś Panie winnym krzewem” użyto metafory winnego krzewu, która odnosi się do biblijnej symboliki i tradycji chrześcijańskiej. W Nowym Testamencie, w Ewangelii św. Jana, Jezus Chrystus określa siebie jako prawdziwy krzew winny, a swoich uczniów jako latorośle. Ta metafora podkreśla głęboką jedność wiernych z Chrystusem oraz wskazuje na potrzebę pozostawania w bliskiej relacji z Nim, aby móc przynosić duchowe owoce.

Użycie obrazu winnego krzewu w pieśni ma na celu przypomnienie słuchaczom o konieczności czerpania siły i inspiracji z nauk i miłości Chrystusa. Bez niego, jako źródła życia i miłości, latorośle – czyli wierni – nie mogą przetrwać ani rozwijać się. To przesłanie podkreśla zależność człowieka od Boga i wzywa do duchowego zjednoczenia z Nim.

Znaczenie miłości w życiu wiernego

Centralnym motywem pieśni jest miłość, która jest przedstawiona jako najważniejszy aspekt relacji z Bogiem. Refren „Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać” jest wezwaniem do pogłębiania tej relacji poprzez uczestnictwo w miłości Bożej. Trwanie w miłości Boga to nie tylko pasywna postawa, ale aktywne dążenie do naśladowania Chrystusa w codziennym życiu, co przekłada się na etyczne postępowanie i miłosierdzie wobec innych.

Wersy pieśni podkreślają, że poza Bogiem człowiek nie jest w stanie osiągnąć nic trwałego. To stwierdzenie wskazuje na przemijalność ludzkich działań i podkreśla, że tylko dzięki Bożej łasce człowiek może osiągnąć prawdziwe dobro, które ma wymiar wieczny. Miłość Boga jest przedstawiona jako siła przemieniająca życie wiernych i nadająca mu głębszy sens.

Rola przyjaźni Bożej i radości

Pieśń podkreśla, że Bóg otacza ludzi swoją przyjaźnią, która jest „tak wspaniała i szeroka”. Ta przyjaźń jest źródłem radości dla serca, które kocha Boga. Przyjaźń z Bogiem jest przedstawiona jako relacja pełna ciepła i bliskości, która przynosi głębokie zadowolenie i spełnienie. Radość płynąca z tej relacji jest nie tylko osobistym doświadczeniem, ale ma również wymiar wspólnotowy, gdyż wierni są wezwani do dzielenia się nią z innymi.

Wspomniana radość nie jest chwilowa czy powierzchowna, lecz wynika z głębokiego doświadczenia miłości Bożej i jest odpowiedzią na nią. Radość ta ma moc wyzwalającą, która pozwala przezwyciężyć trudności i cierpienia życia codziennego. Jest to radość, która ma swoje korzenie w nadziei na wieczność i w przekonaniu o obecności Boga w życiu każdego człowieka.

Znaczenie łaski i Słowa Bożego

Ostatnia zwrotka pieśni wzywa Jezusa, aby wszedł w życie wiernych „głębią łaski, mocą Słowa”. Łaska Boża jest tu rozumiana jako niezasłużony dar miłości od Boga, który umożliwia wiernym życie zgodne z Jego wolą i przynosi duchowe owoce. Słowo Boże, czyli nauczanie zawarte w Biblii, jest przedstawione jako moc, która przemienia życie i daje kierunek.

Pragnienie, aby Jezus wszedł w życie wiernych, jest wyrazem gotowości do przyjęcia Jego obecności i działania w codzienności. Owoc przynoszony przez wiernych to nie tylko dobre uczynki, ale także głęboka duchowa przemiana, która jest możliwa dzięki łasce i Słowu Bożemu. Owoc ten ma na celu oddanie cześci i chwały Bogu Ojcu, co jest ostatecznym celem życia chrześcijańskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.