Tekst piosenki: Jest jedno ciało

Jest jedno ciało, jest jeden Pan,
jednoczy nas w Duchu
byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy
zdobywamy ziemię tę.

Ref: Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wielbimy Jezusa,
On jest królem całej ziemi tej.