Tekst piosenki: Jak ptaki latające

ref. Jak ptaki latające tak Pan Bóg zastępów fisE D Efis E
Osłoni Jeruzalem, osłoni ocali fisE D Efis E
Oszczędzi i wyzwoli fisE D fis

Wznosimy ręce ku górze skąd nadejść ma dla nas pomoc E E
Wzywamy Twojego imienia o Panie nasz i Boże D fis
Bądź dla nas obroną i twierdzą, warownią niezdobytą
Bądź chlebem miłości dla głodnych, nadzieją naszą i siłą
Prosimy Cię, bo wiemy, że … D E

Dopóki Ty jesteś z nami, dopóty będziemy wolni
Bo Twoje zmartwychwstanie, Twój krzyż nas wyzwoli
Napełnij więc nasze ręce czynami ludzi prawych
I taką nas drogą poprowadź abyśmy byli bez skazy
Prosimy Cię, bo wiemy, że …

Duchu, niech Twoje tchnienie wichrem w serca uderzy
I żarem swym niech wypali nieprawość naszych ścieżek
Iść przez życie nie łatwo gdy cisną kajdany grzechów
Wolności i prawdy nam trzeba, wzywamy Ciebie Duchu
Prosimy Cię, bo wiemy, że …