Tekst piosenki: Hej Jezu! Królem Tyś!

Hej, Jezu, Królem Tyś!
– hej, Jezu, Królem Tyś!
Życie Twe uwalnia mnie
-życie Twe uwalnia mnie,
Będę sławić cały dzień
– będę sławić cały dzień
Doskonałe drogi Twe.
– doskonałe drogi Twe.

Hej, Jezu, Panem Tyś!
– hej, Jezu, Panem Tyś!
Chcę słuchać Twoich słów
– chcę słuchać Twoich słów
Twe Królestwo ujrzeć chcę
– Twe Królestwo ujrzeć chcę,
Wola Twa niech spełni się
– wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć!
– chwała Barankowi, cześć!
Weź mnie do ziemi swej
– weź mnie do ziemi swej,
Zwyciężymy w Imię Twe
– zwyciężymy w Imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe
– ogłosimy rządy Twe

Hej, o hej, o Lwie Judy
– hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak potężny jesteś Ty!
– jak potężny jesteś Ty!
Hej, o hej, o Lwie Judy,
– hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak wspaniały jesteś Ty!
– jak wspaniały jesteś Ty!
Jak wspaniały jesteś Ty!
– jak wspaniały jesteś Ty!

Chwała Barankowi, cześć!
– chwała Barankowi, cześć!
Weź mnie do ziemi swej
– weź mnie do ziemi swej,
Zwyciężymy w Imię Twe
– zwyciężymy w Imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe
– ogłosimy rządy Twe

Hej, o hej, o Lwie Judy
– hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak potężny jesteś Ty!
– jak potężny jesteś Ty!
Hej, o hej, o Lwie Judy,
– hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak wspaniały jesteś Ty!
– jak wspaniały jesteś Ty!
Jak wspaniały jesteś Ty!
– jak wspaniały jesteś Ty!