Tekst piosenki: Gdy kiedyś Pan, powróci znów

Gdy kiedyś Pan
– gdy kiedyś Pan,
Powróci znów
– powróci znów,
Gdy kiedyś Pan powróci znów –
obyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów

Gdy święci swój
– gdy święci swój,
Opuszczą grób
– opuszczą grób
Gdy święci swój opuszczą grób –
obyśmy też tam byli,
Gdy święci swój opuszczą grób

Gdy Boga tron
– gdy Boga tron,
Otoczą w krąg
– otoczą w krąg
Gdy Boga tron otoczą w krąg –
obyśmy też tam byli,
Gdy Boga tron otoczą w krąg

Gdy księgę swą
– gdy księgę swą,
Otworzy Bóg
– otworzy Bóg
Gdy księgę swą otworzy Bóg –
obyśmy też tam byli,
Gdy księgę swą otworzy Bóg

Gdy po imieniu
– gdy po imieniu,
Wezwie Pan
– wezwie Pan
Gdy po imieniu wezwie Pan –
obyśmy też tam byli,
Gdy po imieniu wezwie Pan

Gdy ucztę nam
– gdy ucztę nam,
Zgotuje Bóg
– zgotuje Bóg
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg –
obyśmy też tam byli,
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg

Gdy zabrzmi pieśń
– gdy zabrzmi pieśń:
„Alleluja!”
– „alleluja!”
Gdy zabrzmi pieśń „alleluja!” –
obyśmy też tam byli,
Gdy zabrzmi pieśń „alleluja!”