Emmanuel – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Emmanuel – tekst

Objawił się płomień nadziei
Rozpalił nam spowity mrokiem świat
Przybliżył się do nas co dalej byliśmy tak
Chciał odzyskać nie stracić nas
On z nieba znak Emmanuel przychodzi już czas
Tak bliski nam z nami bóg to on odnawia nas
Wypełnia się już obietnicy czas

Nadchodzi świt to ocalenia pan
Nie gniewa się w nim miłość pomocą
Współczujący we wszystkim nam
Wobec słabych uniżył się
On z nieba znak Emmanuel przychodzi już czas

Tak bliski nam z nami Bóg
Emmanuel książę pokoju jego imię
Emmanuel przez ojca posłany
Emmanuel książę pokoju święte imię
Emmanuel odwieczny władca

On z nieba znak Emmanuel przychodzi już czas
Tak bliski nam z nami Bóg odnawia nas
On z nieba znak Emmanuel przychodzi już czas
Tak bliski nam z nami Bóg odnawia nas
Idzie już bliski dla nas czas
Nowe narodził serce nam

Interpretacja

Symbolika płomienia nadziei

Pierwsze wersy piosenki „Emmanuel” wprowadzają motyw płomienia jako symbolu nadziei, który rozświetla mrok świata. Ten obraz jest głęboko zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej, gdzie światło często reprezentuje obecność Bożą, mądrość oraz oświecenie. W kontekście piosenki, płomień ten może być interpretowany jako nadejście Mesjasza, który przynosi nadzieję na zbawienie i odnowienie. W chrześcijaństwie, światło jest także związane z Jezusem Chrystusem, który w Ewangelii według św. Jana jest nazywany „światłością świata”.

Wzmianka o „spowitym mrokiem świecie” podkreśla stan ludzkości przed przyjściem Zbawiciela. Mrok może symbolizować grzech, cierpienie i oddalenie od Boga. Wprowadzenie płomienia nadziei wskazuje na zmianę tego stanu, na ruch w kierunku odkupienia i bliskości z Bogiem. Płomień ten jest zapowiedzią nowego początku i przemiany, która ma miejsce dzięki działaniu Bożemu w historii ludzkości.

Emmanuel jako obietnica spełniona

Słowo „Emmanuel” oznacza „Bóg z nami” i pochodzi z tradycji biblijnej, w szczególności z Księgi Izajasza, gdzie jest to jedno z imion przypisywanych mesjańskiemu potomkowi Dawida. W piosence, Emmanuel jest przedstawiony jako znak z nieba, co podkreśla jego boskie pochodzenie i spełnienie obietnicy danej ludzkości przez Boga. Przychodzenie czasu Emmanuela jest przedstawione jako moment, w którym Bóg staje się bliski ludziom, odnawiając ich i wypełniając obietnicę zbawienia.

W tekście pieśni, Emmanuel jest również nazywany „księciem pokoju”, co jest kolejnym odniesieniem do proroctw Izajasza. To określenie podkreśla misję Zbawiciela, który ma przynieść pokój – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. W kontekście pielgrzymkowym, Emmanuel staje się przewodnikiem i towarzyszem na drodze wiary, który prowadzi do głębszego zrozumienia miłości Bożej i harmonii z Nim.

Obraz współczującego Boga

W piosence „Emmanuel” pojawia się również obraz Boga, który „nie gniewa się”, lecz jest pełen miłości i współczucia. Taki obraz Boga jest zgodny z chrześcijańskim przekonaniem o Jego miłosierdziu i gotowości do przebaczenia. Współczucie Boga jest ukazane jako cecha, która sprawia, że jest On bliski każdemu człowiekowi, rozumie jego słabości i uniża się, by mu pomóc. To uniżenie się Boga może być interpretowane jako Jego wcielenie w postać Jezusa Chrystusa, który przyjął ludzką naturę, by zbliżyć się do człowieka.

W kontekście pielgrzymki, obraz współczującego Boga może być źródłem pocieszenia i siły. Pielgrzymi, którzy często doświadczają trudności i wątpliwości, mogą odnaleźć w tej pieśni przesłanie o Bożej bliskości i trosce, co może dawać im siłę do kontynuowania duchowej podróży. Przekonanie o tym, że Bóg jest z nimi i wspiera ich w każdej sytuacji, może być dla pielgrzymów źródłem nieustającej nadziei.

Nowe narodzenie i odnowienie

W ostatnich wersach piosenki pojawia się motyw „nowego serca”, co w tradycji chrześcijańskiej jest często rozumiane jako metafora nawrócenia i duchowego odrodzenia. Narodzenie nowego serca symbolizuje wewnętrzną przemianę, która dokonuje się pod wpływem spotkania z Bogiem. W kontekście pielgrzymkowym, może to odnosić się do głębokiego doświadczenia duchowego, które prowadzi do zmiany życia i postaw.

Piosenka „Emmanuel” kończy się na pozytywnym akcencie, podkreślając, że nadejście Emmanuela jest „bliskim dla nas czasem”. To wyrażenie może wskazywać na ciągłą aktualność przesłania o zbawieniu i możliwość odnowienia w każdej chwili. Dla słuchacza może to być przypomnienie, że Bóg jest zawsze obecny i gotowy na spotkanie z każdym człowiekiem, niezależnie od okoliczności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.