Tekst piosenki: Do Częstochowy przejść się chciałem

Do Częstochowy przejść się chciałem
Zobaczyć Matkę Bożą w blasku
Podziękować za Jej opiekę
I prosić o dalsze łaski

Wędrowałem przez pola i lasy
Spotykałem ludzi dobrej woli
Wszyscy szliśmy tą samą drogą
Złączeni wiarą i miłością

Dotarłem wreszcie do Jasnej Góry
Ujrzałem cudowny obraz
Poczułem wzruszenie i radość
Złożyłem kwiaty i modlitwę

O Matko Boża Częstochowska
Tyś jest Królową naszego narodu
Błogosław nam i naszej Ojczyźnie
I strzeż nas od wszelkiego zła