Tekst piosenki: Co za radość

Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią: F C g B
Pójdziemy do domu Pana. F C F B C
Do Twych bram, o Jeruzalem, już idę, F C g B
Na skrzydłach zbliżam się. F C F

1. Miasto Jeruzalem, wysoko wzniesione. F g B C C7
Jest mieszkaniem Boga, twierdzą umocnione. (jw.)

2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia,
By dziękować Bogu za dar zbawienia.

3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga
Znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach

4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci
Aby dobry Ojciec łaską nas wzbogacił