Tekst piosenki: Chwalcie Pana wszystkie narody

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi,
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą.
Jego królestwo na wieki!

2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców,
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze,
Bo Król sobie w nas upodobał,
On zdobi pokornych zwycięstwem.

3. Niech weselą się święci wśród chwały,
Niechaj cieszą się na swoich miejscach,
Niech w ich ustach będzie Boża chwała,
A miecz obosieczny w ich ręku.