Tekst piosenki: Błogosławione jest Imię Twe

Błogosławione jest Imię Twe x2
I wywyższone nad wielką chwałę i cześć,
Tyś jedynie Panem jest. x2
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki,
Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem,
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki,
Powstań! Chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.