Będzie to piękne spotkanie – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Będzie to piękne spotkanie – tekst

Nie mamy już miejsca stałego.
Wśród wszystkich zakątków tej ziemi.
Szukamy wciąż miejsca stałego,
Wciąż do nowego dążymy.
Ale przyjdzie taki dzień,
Gdy zapuka do ciebie Ktoś,
Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój dom,
Dom spotkania Miłości.

Ref.
Będzie to piękne spotkanie,
Spotkanie, którego nie zna nikt.
Będzie to przebywanie
Na zawsze i po wieczne dni.
Jasność stanie przed tobą
I ciemność na zawsze przeminie.
Pan wyjdzie na to spotkanie
W jedynej dla ciebie godzinie.

Interpretacja

https://www.youtube.com/watch?v=Pv8dEXxlrcA&pp=ygUcQsSZZHppZSB0byBwacSZa25lIHNwb3RrYW5pZQ%3D%3D

Znaczenie motywu pielgrzymowania

Piosenka „Będzie to piękne spotkanie” porusza uniwersalny motyw pielgrzymowania, który w tradycji religijnej i kulturowej często symbolizuje poszukiwanie sensu życia, duchowego celu lub ostatecznego przeznaczenia. W tekście pojawia się wers „Nie mamy już miejsca stałego”, który może być rozumiany jako metafora ludzkiej egzystencji, w której człowiek jest nieustannie w drodze, poszukując swojego miejsca w świecie i w sercu Boga. Pielgrzymowanie to nie tylko fizyczna podróż, ale również wędrówka duchowa, proces samopoznania i odkrywania głębszych warstw wiary.

W kontekście chrześcijańskim, pielgrzymka często kojarzy się z drogą do świętego miejsca, jednak w tej pieśni wydaje się, że chodzi o coś więcej niż ziemskie pielgrzymowanie. Wers „Szukamy wciąż miejsca stałego, Wciąż do nowego dążymy” podkreśla nieustanne dążenie do celu, który jest zarówno metafizyczny, jak i ostateczny – odnalezienie domu w Miłości Bożej.

Obietnica spotkania z Bogiem

Centralnym punktem piosenki jest obietnica spotkania z Bogiem, która jest przedstawiona jako moment, na który każdy wierzący czeka. „Ale przyjdzie taki dzień, Gdy zapuka do ciebie Ktoś” sugeruje, że to spotkanie będzie osobiste i bezpośrednie. Bóg jest przedstawiony jako ten, który aktywnie poszukuje człowieka, zapukając do jego drzwi, co jest obrazem bliskości i troski. W chrześcijaństwie ten motyw jest często kojarzony z Jezusem mówiącym: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20), co symbolizuje zaproszenie do głębszej relacji z Bogiem.

Wers „Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój dom, Dom spotkania Miłości” wskazuje na to, że ostatecznym celem pielgrzymowania jest znalezienie domu w Bogu, który jest Miłością. To spotkanie jest przedstawione jako kulminacja życiowej wędrówki, moment, w którym człowiek znajduje pełnię zrozumienia i akceptacji w obecności Boga, który jest źródłem miłości.

Symbolika światła i ciemności

W pieśni pojawia się również kontrast między światłem a ciemnością, który jest częstym motywem w literaturze i religii, symbolizującym walkę dobra ze złem, wiedzę z niewiedzą, czy życie z śmiercią. „Jasność stanie przed tobą I ciemność na zawsze przeminie” to obraz, który może być interpretowany jako moment oświecenia, w którym wszelkie wątpliwości, strachy i cierpienia zostają rozwiane przez obecność Boga. Światło jest często kojarzone z prawdą i odkupieniem, a jego pojawienie się oznacza triumf nad ciemnością, która reprezentuje ignorancję i grzech.

W chrześcijańskiej symbolice światło jest ściśle związane z postacią Chrystusa, który nazywany jest „światłością świata” (J 8,12). W pieśni światło, które stanie przed wierzącym, może być rozumiane jako obecność Chrystusa, który przynosi zbawienie i wieczne życie. To spotkanie z Bogiem w „jedynej dla ciebie godzinie” podkreśla indywidualność doświadczenia religijnego i unikalność każdej ludzkiej duszy w oczach Stwórcy.

Wizja wieczności i obecności Bożej

Refren pieśni „Będzie to przebywanie Na zawsze i po wieczne dni” mówi o wieczności jako ostatecznym celu i nagrodzie dla wierzącego. W chrześcijańskiej eschatologii wieczność jest obiecana jako życie w obecności Boga po zakończeniu ziemskiej wędrówki. Ta perspektywa wieczności jest kluczowa dla zrozumienia chrześcijańskiej nadziei i oczekiwania na spotkanie z Bogiem, które nie jest ograniczone czasem, ale jest obietnicą niekończącej się wspólnoty z Nim.

W pieśni „Pan wyjdzie na to spotkanie” podkreślona jest aktywna rola Boga w zbawieniu człowieka. Nie jest to tylko pasywne oczekiwanie na śmierć, ale dynamiczny proces, w którym Bóg sam wychodzi naprzeciw człowiekowi. Spotkanie z Bogiem jest przedstawione jako najważniejszy moment egzystencji, punkt kulminacyjny, w którym realizuje się głębokie pragnienie serca każdego wierzącego – bycie na zawsze z Bogiem, który jest miłością.

Będzie to piękne spotkanie – tłumaczenie na angielski

We no longer have a permanent place.
Among all the corners of this earth.
We still seek a permanent place,
Still striving for something new.
But the day will come,
When Someone will knock on your door,
Then He will tell you: You have found your home,
The home of the Meeting of Love.

Chorus:
It will be a beautiful encounter,
An encounter that no one knows.
It will be an abiding
Forever and for eternal days.
Brightness will stand before you
And darkness will vanish forever.
The Lord will come out to meet you
At the only hour meant for you.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.