Ballada o Mateuszu celniku – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Ballada o Mateuszu celniku – tekst

Do celnika Mateusza przyszedł Pan,
Czy przemieni jego życie pełne plam?
Po cóż idzie do grzesznika,
Tego zdziercy i oszusta,
Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?

A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.

Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.
Idę razem z moim Panem,
Rzucać sieci, łowić ludzi,
I nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam,
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.

Interpretacja

Spotkanie z Chrystusem jako punkt zwrotny

Centralnym wydarzeniem opisywanym w pieśni jest moment, w którym do Mateusza, celnika, przyszedł Pan Jezus. To wydarzenie staje się punktem zwrotnym w życiu głównego bohatera. W kontekście biblijnym, celnicy byli postrzegani jako grzesznicy i współpracownicy okupanta, dlatego wizyta Chrystusa u jednego z nich może wydawać się zaskakująca. Piosenka podkreśla, że Jezus nie unika kontaktu z tymi, którzy byli wykluczeni i potępiani przez społeczeństwo, co jest wyrazem Jego misji niesienia miłości i przebaczenia wszystkim ludziom, niezależnie od ich przeszłości.

W piosence pojawia się pytanie, „Czy przemieni jego życie pełne plam?”, które sugeruje, że spotkanie z Jezusem ma moc przemiany i oczyszczenia z grzechów. Mateusz, uświadomiwszy sobie swoje błędy i zło, które czynił, decyduje się na radykalną zmianę swojego życia. To spotkanie zatem nie tylko uwypukla łaskę i miłosierdzie, ale również moc działania, która prowadzi do konkretnych postanowień i działań naprawczych.

Zmiana życia Mateusza i jego postanowienia

Mateusz, dotknięty spotkaniem z Jezusem, postanawia „wynagrodzić krzywdę, zło”. W piosence wyraźnie podkreślona jest jego gotowość do zadośćuczynienia i naprawy wyrządzonych krzywd. Postać Mateusza staje się przykładem pokuty i nawrócenia, co jest istotnym motywem w tradycji chrześcijańskiej. Wyznanie, że „Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi, to podwójnie wynagradzam”, jest odzwierciedleniem głębokiego zrozumienia win i chęci ich naprawienia, co jest kluczowe w procesie przemiany duchowej.

Decyzja o oddaniu „ubogim pół majątku mego” jest wyrazem solidarności z potrzebującymi i odwróceniem się od dotychczasowego życia w bogactwie, zdobywanym często w niesprawiedliwy sposób. Mateusz, przez swoje działania, staje się świadkiem tego, jak spotkanie z Chrystusem może przynieść radykalną zmianę w życiu człowieka, prowadząc do altruizmu i poświęcenia na rzecz innych.

Nowa droga życia i misja Mateusza

W pieśni pojawia się motyw „nowej drogi”, którą Mateusz postanawia podążać. To symboliczne wyrażenie oznacza całkowite odwrócenie się od przeszłości i wybór ścieżki zgodnej z nauczaniem Jezusa. „Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam” – te słowa pokazują determinację Mateusza do zerwania z grzesznym życiem i rozpoczęcia nowego rozdziału, w którym centralne miejsce zajmuje wiara i służba Bogu oraz ludziom.

W dalszej części piosenki Mateusz wyraża gotowość do podążania za Jezusem i „rzucać sieci, łowić ludzi”. Ta metafora, nawiązująca do biblijnego powołania apostołów, którzy mieli stać się „rybakami ludzi”, podkreśla misyjny aspekt nawrócenia Mateusza. Jego zadaniem staje się nie tylko osobista przemiana, ale również dzielenie się dobrą nowiną z innymi, co jest istotą chrześcijańskiego posłannictwa.

Ballada o Mateuszu celniku – tłumaczenie na angielski

To the tax collector Matthew, the Lord came,
Will He change his life, full of stains?
Why does He go to the sinner,
This extortioner and deceiver,
Could it be He has no one else to visit today?

And Matthew read it in the Lord’s eyes,
Decided to compensate for the harm, the evil.
If I’ve wronged anyone among the people,
I will repay them double,
And to the poor, I’ll give half of my wealth.

Now I see a new path before me,
I must erase that old one, full of stains.
I walk with my Lord,
Casting nets, fishing for people,
And proclaiming such great news to you all.

I, Matthew, read it in the Lord’s eyes,
I resolve to compensate for the harm to you,
If I’ve wronged anyone among the people,
I will repay them double,
And to the poor, I’ll give half of my wealth.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.