Amen, amen, alleluja – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Amen, amen, alleluja – tekst

Pokłońmy się przed Nim
– On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim
– On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim
– On naszym Panem.
Amen Amen Alleluja

Radujmy się, bracia
– On naszym Panem jest!
Radujmy się, siostry
– On naszym Panem jest!
Radujmy się wszyscy
– On naszym Panem.
Amen Amen Alleluja

Posyła nam Ducha
– On naszym Panem jest!
Posyła nam Ducha
– On naszym Panem jest!
Posyła nam Ducha swego
– On naszym Panem.
Amen Amen Alleluja

Chrystus do nas powróci
– On naszym Panem jest!
Chrystus do nas powróci
– On naszym Panem jest!
On do nas powróci
– On naszym Panem.
Amen Amen Alleluja

Interpretacja

Znaczenie refrenu „Amen, amen, alleluja”

Refren „Amen, amen, alleluja” jest kluczowym elementem pieśni, który pojawia się po każdej zwrotce, stanowiąc jej zakończenie i podkreślając główne przesłanie. Słowo „Amen” pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „tak niech się stanie”, jest wyrazem zgody, potwierdzenia i wiary. W kontekście chrześcijańskim, „Amen” często kończy modlitwy, co podkreśla ich moc i znaczenie. Z kolei „Alleluja”, również pochodzące z języka hebrajskiego, oznacza „chwalcie Pana” i jest wyrazem radości oraz uwielbienia Boga. Połączenie tych dwóch słów w refrenie tworzy potężny wyraz wiary i oddania się woli Bożej, jednocześnie wyrażając radość z obecności Boga w życiu wierzących.

Refren pełni również funkcję liturgiczną i medytacyjną, pomagając uczestnikom pielgrzymki skupić się na obecności Boga i Jego działaniu w ich życiu. Powtarzalność refrenu sprzyja wewnętrznemu uspokojeniu i koncentracji na modlitwie, a także tworzy wspólnotowy wymiar śpiewu, gdzie wszyscy uczestnicy są zjednoczeni w wyrażaniu swojej wiary.

Pokłon jako wyraz wiary i uznania Panowania Boga

Pierwsza zwrotka „Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!” wyraża akt pokory i uznania Panowania Boga nad światem i życiem człowieka. Pokłon to gest głębokiego szacunku i oddania, który w tradycji chrześcijańskiej jest zarezerwowany dla Boga jako Najwyższego Władcy. W kontekście pielgrzymki, ten gest ma również wymiar symboliczny, ponieważ pielgrzymi fizycznie zmierzają do miejsca świętego, co jest wyrazem ich duchowego poszukiwania i pragnienia bycia bliżej Boga.

W tej zwrotce podkreślona jest również wspólnota wiary – wszyscy uczestnicy pielgrzymki, niezależnie od swojego statusu społecznego czy osobistych doświadczeń, są równi w akcie pokłonu przed Bogiem. To przypomnienie, że w oczach Boga wszyscy są równi i każdy jest wezwany do wyrażenia swojej wierności i oddania Mu chwały.

Radość jako odpowiedź na Panowanie Boga

Druga zwrotka „Radujmy się, bracia – On naszym Panem jest!” i „Radujmy się, siostry – On naszym Panem jest!” wzywa do wyrażenia radości z faktu, że Bóg jest Panem. Radość w tej pieśni jest odpowiedzią na dobroć i miłość Boga, która objawia się w Jego władzy i opiece nad światem. Jest to radość, która wynika z głębokiej wiary i zaufania do Boga, a także z poczucia wspólnoty i braterstwa wśród wierzących.

W zwrotce tej podkreślony jest również aspekt międzyludzki – wezwanie do radości kierowane jest zarówno do braci, jak i sióstr, co podkreśla uniwersalność przesłania i zaprasza do wspólnego świętowania obecności Boga w życiu każdego człowieka. Radość staje się tutaj wyrazem jedności i solidarności w wierze.

Duch Święty jako dar od Boga

Trzecia zwrotka „Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest!” mówi o Duchu Świętym jako darze od Boga dla wierzących. W chrześcijaństwie Duch Święty jest traktowany jako Trzecia Osoba Trójcy Świętej, która działa w życiu wierzących, prowadząc ich do prawdy, umacniając w wierze i pomagając w przezwyciężaniu trudności. Wzmianka o Duchu Świętym w kontekście pielgrzymki może być interpretowana jako przypomnienie o ciągłej obecności i działaniu Boga w życiu człowieka, nawet wtedy, gdy może wydawać się, że jest On daleko.

Zwrócenie uwagi na Ducha Świętego w pieśni pielgrzymkowej ma również na celu przypomnienie o potrzebie otwarcia się na Jego działanie i gotowości do przyjęcia Jego darów. Jest to wezwanie do bycia wrażliwym na impulsy i inspiracje płynące od Boga, które mogą prowadzić do głębszego zrozumienia wiary i doświadczenia Bożej obecności w codziennym życiu.

Obietnica powrotu Chrystusa

Ostatnia zwrotka „Chrystus do nas powróci – On naszym Panem jest!” odnosi się do chrześcijańskiej obietnicy powrotu Jezusa Chrystusa. Ta obietnica jest fundamentem nadziei chrześcijańskiej i przypomnieniem, że historia ludzkości ma swój ostateczny cel w Bogu. W kontekście pielgrzymki, ta zwrotka może być rozumiana jako przypomnienie o celu duchowej podróży każdego wierzącego, którym jest ostateczne spotkanie z Bogiem.

Wzmianka o powrocie Chrystusa jest również wezwaniem do życia w gotowości na Jego przyjście i do prowadzenia życia zgodnego z chrześcijańskimi wartościami. Jest to przypomnienie, że każde działanie, każda decyzja i każdy krok na drodze życia powinny być podejmowane w świetle wieczności i w nadziei na spotkanie z Zbawicielem.

Amen, amen, alleluja – tłumaczenie na angielski

Let us bow before Him
– He is our Lord!
Let us bow before Him
– He is our Lord!
Let us bow before Him
– He is our Lord.
Amen Amen Hallelujah

Rejoice, brothers
– He is our Lord!
Rejoice, sisters
– He is our Lord!
Rejoice, everyone
– He is our Lord.
Amen Amen Hallelujah

He sends us the Spirit
– He is our Lord!
He sends us the Spirit
– He is our Lord!
He sends us His Spirit
– He is our Lord.
Amen Amen Hallelujah

Christ will return to us
– He is our Lord!
Christ will return to us
– He is our Lord!
He will return to us
– He is our Lord.
Amen Amen Hallelujah

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Zwróćmy ku Panu spojrzenia – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwróćmy ku Panu spojrzenia" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ześlij deszcz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ześlij deszcz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaufaj słowu Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaufaj słowu Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zaśpiewajcie Panu pieśń nową" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wykrzykujcie na cześć Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wykrzykujcie na cześć Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wiem, że moje imię – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wiem, że moje imię" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.