Tchnij moc – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Tchnij moc – tekst

Bo całym sercem swym
oddaję Ci cześć,
bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć.
I z całej siły swej oddaję Ci cześć,
o, Panie mój!

Ref.
Tchnij moc, tchnij miłość
i przenikaj życie me. (2x)

Bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę.
Bo każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę.
I z całej siły swej uwielbiać Cię chcę,
o, Panie mój!

Ref.
Tchnij moc, tchnij miłość
i przenikaj życie me. (2x)

Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz.
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz.
I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz,
o, Panie mój! Panie mój!

Interpretacja

Oddanie czci z głębi serca

Początkowe wersy pieśni „Tchnij moc” wyrażają pełne poświęcenie i oddanie czci Bogu przez osobę wierzącą. Wyrażenie „całym sercem swym” podkreśla totalność i bezwarunkowość tej ofiary, która jest składana z najgłębszych pokładów uczuć i emocji. To nie jest płytki gest, ale głębokie, osobiste zaangażowanie, które obejmuje całą istotę człowieka. W tych słowach odnajdujemy echo biblijnego przykazania miłowania Boga „całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą siłą” (Mk 12,30).

Podobnie, „każdą myślą swą” wskazuje na intelektualne zaangażowanie w relację z Bogiem. To zobowiązanie do kierowania myśli w stronę sacrum, co może być interpretowane jako ciągłe dążenie do kontemplacji i refleksji nad boską naturą. „Z całej siły swej” zaś podkreśla fizyczny i witalny aspekt oddania, co może oznaczać działanie w służbie Bogu i bliźnim z całym zaangażowaniem i energią, jaką dysponujemy.

Prośba o działanie Ducha Świętego

Refren pieśni „Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me” jest sercem tej modlitwy, wyrażającym głęboką prośbę o działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego. Słowo „tchnij” ma biblijne korzenie, nawiązując do momentu stworzenia człowieka, kiedy to Bóg „tchnął w nozdrza jego tchnienie życia” (Rdz 2,7), a także do zesłania Ducha Świętego na apostołów (Dz 2). Jest to więc prośba o nowe życie, ożywienie duchowe i wewnętrzną przemianę.

Prośba o „moc” i „miłość” wskazuje na dwie fundamentalne potrzeby w życiu duchowym: siłę do pokonywania trudności oraz zdolność do kochania w sposób doskonały. „Przenikaj życie me” to wyrażenie pragnienia, by każdy aspekt egzystencji był nasycony obecnością i wpływem Boga, co oznacza życie w harmonii z Jego wolą i planem zbawienia.

Uwielbienie jako odpowiedź na miłość Bożą

W kolejnych wersach pieśni powraca motyw uwielbienia, który jest naturalną odpowiedzią na doświadczenie miłości Bożej. Uwielbiać Boga „całym sercem”, „każdą myślą” i „z całej siły” to nie tylko wyrażać Mu chwałę, ale również żyć w sposób, który odzwierciedla Jego wielkość i dobroć. Uwielbienie staje się więc nie tylko aktem liturgicznym, ale całkowitym oddaniem się Bożemu prowadzeniu w codziennym życiu.

Uwielbienie jest także wyrazem radości i wdzięczności za wszystko, co Bóg uczynił dla człowieka. To świadectwo wiary, które ma moc przyciągać innych do Boga, będąc jednocześnie źródłem siły i pocieszenia dla samego wierzącego. W tej perspektywie, uwielbienie jest nie tylko osobistym doświadczeniem, ale również aktem ewangelizacji i świadectwem dla otoczenia.

Poszukiwanie oblicza Boga

Ostatnia zwrotka pieśni koncentruje się na duchowym poszukiwaniu Boga poprzez pragnienie „odnalezienia Twą twarz”. To pragnienie bliskości z Bogiem, głębokiej relacji i osobistego spotkania. W tradycji chrześcijańskiej, oblicze Boga jest symbolem Jego obecności, a poszukiwanie tego oblicza to metafora duchowej drogi, na której wierzący dąży do pełniejszego poznania i doświadczenia Boga.

Poszukiwanie oblicza Boga jest procesem, który wymaga zaangażowania „całym sercem”, „każdą myślą” i „z całej siły”. To wyraża determinację i wytrwałość w dążeniu do głębszego zrozumienia tajemnicy wiary i większej intymności z Bogiem. Jest to droga, która może być pełna wyzwań, ale również obietnica bliskości i osobistego poznania Boga, który jest ostatecznym celem każdego wierzącego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Niechaj miłość Twa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niechaj miłość Twa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Matko która nasz znasz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Matko która nasz znasz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Kocham Ciebie Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kocham Ciebie Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Hymn o Krzyżu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Hymn o Krzyżu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

On i ja – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "On i ja" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Uwielbiam Imię Twoje Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Uwielbiam Imię Twoje Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś jak skała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś jak skała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.