Puste ręce – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Puste ręce – tekst

Nie mam nic co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.

Ref.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.

W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.

Ref.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.

Tobie chcę ofiarować życie me.
Moje serce w ofierze Jezu weź.

Ref.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.

Interpretacja

Ukazanie pokory i bezradności człowieka

Pierwsze wersy pieśni „Nie mam nic co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.” bezpośrednio odnoszą się do uczucia pokory i bezradności, które towarzyszą człowiekowi w obliczu boskości. Podmiot liryczny wyraża świadomość własnej niewystarczalności i ograniczeń, które stają się widoczne w konfrontacji z absolutem, jakim jest Bóg. Podkreślenie braku materialnych darów oraz sił do stanięcia przed Bogiem może być rozumiane jako wyraz głębokiej skromności i uznania własnej małości wobec wszechmocy Stwórcy.

W tej części pieśni dochodzi do wyrażenia uniwersalnego doświadczenia ludzkiego, które polega na poszukiwaniu sensu i wartości w życiu, a także na potrzebie zwrócenia się ku wyższym wartościom. Przyznanie się do pustki, którą podmiot liryczny niesie przed Boga, jest jednocześnie aktem ufności, że to, co ludzkie, choć ograniczone, może być przyjęte przez Boga i stanie się początkiem nowej drogi duchowego wzrostu.

Prośba o duchowe pokrzepienie

Refren „Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą.” stanowi kluczowy moment pieśni, w którym podmiot liryczny zwraca się do Boga z prośbą o duchowe pokrzepienie. Obraz pustych rąk jest silnym symbolem pokory i gotowości do przyjęcia tego, co Bóg może ofiarować. Natomiast odniesienie do „manny z nieba” nawiązuje do biblijnej historii Izraelitów, którzy wędrując przez pustynię, byli karmieni przez Boga manną – pokarmem z nieba. Jest to metafora duchowego pożywienia, które Bóg dostarcza swoim wiernym.

Prośba o nakarmienie duszy manną z nieba podkreśla potrzebę wsparcia duchowego, które jest niezbędne do życia wewnętrznego i duchowego rozwoju. Podmiot liryczny wyraża pragnienie głębszej więzi z Bogiem, oczekując, że zostanie ono zaspokojone przez Jego łaskę. W ten sposób pieśń staje się wyrazem głębokiej wiary i zaufania do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i który sam jest pokarmem dla duszy.

Wyrażenie wdzięczności i ofiarowanie życia

W kolejnych wersach „W jaki sposób dziękować Tobie mam, że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.” podmiot liryczny zastanawia się nad sposobem wyrażenia wdzięczności Bogu. Ukazuje to głęboką świadomość obecności i działania Boga w życiu człowieka, a także wdzięczność za Jego opiekę i zaufanie. Podmiot zdaje sobie sprawę, że wszystko, co posiada, jest wynikiem Bożej łaski i opatrzności.

Ostatni wers „Tobie chcę ofiarować życie me. Moje serce w ofierze Jezu weź.” jest wyrazem gotowości podmiotu lirycznego do całkowitego oddania się Bogu. Ofiarowanie własnego życia i serca jest najwyższym aktem miłości i oddania, który człowiek może złożyć Bogu. Jest to również wyraz zaufania, że życie poświęcone Bogu nabiera głębszego sensu i wartości. Podmiot liryczny pragnie, aby jego życie było ofiarą miłą Bogu, co jest ostatecznym celem każdego chrześcijanina.

Podsumowanie duchowego przesłania pieśni

Pieśń „Puste ręce” niesie ze sobą głębokie przesłanie duchowe, które dotyka istoty relacji człowieka z Bogiem. Ukazuje ona proces duchowego wzrostu, który zaczyna się od uświadomienia sobie własnej nicości i potrzeby Bożej łaski, przez prośbę o duchowe pokrzepienie, aż po gotowość ofiarowania własnego życia i serca. W ten sposób pieśń staje się wyrazem uniwersalnego doświadczenia duchowego, które jest wspólne dla wielu wierzących.

W kontekście życia oazowego, gdzie pieśń ta często jest śpiewana, przesłanie „Pustych rąk” może być rozumiane jako zaproszenie do głębszego zaangażowania się w życie wspólnoty i osobistej relacji z Bogiem. Jest to zachęta do życia w duchu ewangelicznym, gdzie pustka materialna i duchowa staje się przestrzenią, w której Bóg może działać i przemieniać serca wiernych.

Puste ręce – tłumaczenie na angielski

I have nothing that I could give to You.
I lack the strength to stand before You, Lord.

Chorus:
Empty hands I bring before Your throne in heaven.
With manna from heaven, feed my soul.

How should I thank You,
for trusting me and guarding me at all times.

Chorus:
Empty hands I bring before Your throne in heaven.
With manna from heaven, feed my soul.

I want to offer You my life.
Take my heart as an offering, Jesus.

Chorus:
Empty hands I bring before Your throne in heaven.
With manna from heaven, feed my soul.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Niechaj miłość Twa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niechaj miłość Twa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Matko która nasz znasz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Matko która nasz znasz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Kocham Ciebie Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kocham Ciebie Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Hymn o Krzyżu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Hymn o Krzyżu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

On i ja – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "On i ja" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Uwielbiam Imię Twoje Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Uwielbiam Imię Twoje Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś jak skała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś jak skała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.