Lament Piotra – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Lament Piotra – tekst

Jakbym bardzo chciał
By wysłuchał mnie ktoś
Lecz do kogo mam iść
Głośno płakać chcę
By ukoić ten ból
Że zdradziłem Ciebie dziś

Ref.
Gdzie wybrać się mam?
Gdzie jest mój Pan?
Umarł na krzyżu wyszydzony
Co począć mam?
Dlaczego On
Okrutnie został umęczony?

Królem miałeś być
Panem i władcą nam
Gdzie bez Ciebie pójść mam?
Wciąż słyszę Twój głos
Że cierpienie ma sens
Lecz czemu aż tak?

Interpretacja

Emocjonalny wymiar utworu

„Lament Piotra” to pieśń nacechowana głębokim uczuciem żalu i rozpaczy. Już na wstępie autor wyraża pragnienie bycia wysłuchanym, co podkreśla ludzką potrzebę dzielenia się swoim cierpieniem. Głośny płacz ma tu charakter katharsis, oczyszczenia, które jest sposobem na radzenie sobie z bólem zdrady. Piotr, jeden z apostołów, który zaparł się Jezusa, staje się symbolem każdego człowieka, który doświadcza wewnętrznego konfliktu po popełnieniu błędu. Ta osobista tragedia Piotra jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkiej słabości i poczucia winy.

W drugiej części utworu pojawia się pytanie o sens cierpienia. „Wciąż słyszę Twój głos / Że cierpienie ma sens” wskazuje na wewnętrzną walkę i poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego dobre i niewinne osoby muszą znosić ból i cierpienie. To pytanie jest odwiecznym dylematem ludzkości, który pojawia się w obliczu tragedii i niesprawiedliwości.

Teologiczny kontekst piosenki

Piosenka „Lament Piotra” nawiązuje do biblijnej historii zaparcia się Piotra, która znajduje się w Nowym Testamencie. Refren „Gdzie wybrać się mam? / Gdzie jest mój Pan?” odzwierciedla uczucie osamotnienia i zagubienia, które Piotr mógł odczuwać po śmierci Jezusa. Utwór porusza temat ludzkiej relacji z Bogiem, szczególnie w kontekście cierpienia i ofiary. Zadawane pytania wskazują na głęboką wiarę i jednocześnie na kryzys, który może pojawić się w życiu wierzącego.

W refrenie pojawia się również motyw śmierci Chrystusa na krzyżu, który jest centralnym punktem chrześcijańskiej wiary. „Umarł na krzyżu wyszydzony” przypomina o ofierze Jezusa i ostatecznym akcie miłości, który ma zbawienny charakter dla ludzkości. Interpretując ten fragment, można dostrzec, że cierpienie i śmierć Chrystusa nie są postrzegane jako bezsensowne, lecz jako droga do zbawienia.

Osobista relacja z Bogiem

Pieśń „Lament Piotra” jest także wyrazem osobistej relacji z Bogiem, która zostaje wystawiona na próbę. „Królem miałeś być / Panem i władcą nam” to wyznanie wiary w mesjańską misję Jezusa, ale jednocześnie wyraża rozczarowanie, że oczekiwania nie zostały spełnione w sposób, na jaki liczyli uczniowie. W utworze przeplata się nadzieja z rozpaczą, wiara z wątpliwością, co jest odzwierciedleniem dynamicznej i niekiedy burzliwej natury relacji człowieka z transcendentną rzeczywistością.

W piosence wyraźnie słychać ból i skruchę, które są elementami procesu pojednania i uzdrowienia. „Że zdradziłem Ciebie dziś” to wyznanie winy i pierwszy krok do uzyskania przebaczenia. W chrześcijaństwie istotne jest przekonanie, że każdy człowiek może doświadczyć miłosierdzia Bożego, niezależnie od wielkości popełnionego błędu. Piosenka może być interpretowana jako droga do pojednania, gdzie wyrażenie żalu i poszukiwanie przebaczenia są kluczowe.

Uniwersalny przekaz utworu

„Lament Piotra” posiada uniwersalny przekaz, który może być zrozumiały i bliski każdemu, kto doświadcza poczucia winy i poszukuje drogi wyjścia z wewnętrznego kryzysu. Piosenka staje się głosem każdego człowieka, który zmagając się z własnymi słabościami, szuka nadziei i pocieszenia. W utworze odnajdujemy przesłanie, że nawet w najgłębszym cierpieniu nie jesteśmy sami, a nasze błędy nie definiują naszej tożsamości.

Pieśń może służyć jako narzędzie medytacji i refleksji nad ludzką naturą oraz nad możliwością przemiany i odrodzenia. Przez pryzmat postaci Piotra każdy słuchacz może odnaleźć w utworze cząstkę siebie i swoich doświadczeń, co czyni tę piosenkę oazową niezwykle poruszającą i głęboką w swoim przesłaniu.

Lament Piotra – tłumaczenie na angielski

How I wish someone would listen
To whom should I go?
I want to cry out loud
To soothe this pain
That I betrayed You today

Chorus:
Where should I go?
Where is my Lord?
He died on the cross, mocked
What should I do?
Why did He
Suffer so cruelly?

You were to be king
Our Lord and ruler
Where should I go without You?
I still hear Your voice
That suffering has meaning
But why this much?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Niechaj miłość Twa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niechaj miłość Twa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Matko która nasz znasz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Matko która nasz znasz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Kocham Ciebie Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kocham Ciebie Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Hymn o Krzyżu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Hymn o Krzyżu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

On i ja – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "On i ja" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Uwielbiam Imię Twoje Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Uwielbiam Imię Twoje Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś jak skała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś jak skała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.