Tekst piosenki: Boże Twa łaska nad nami jest

Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działa w mocy pośród nas,
Przenika serca, gładzi grzech.

Ref: My chcemy,
Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy,
Więcej mocy, więcej miłości Twojej.