Boże Twa łaska nad nami jest – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Boże Twa łaska nad nami jest – tekst

Boże, Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech. x2

My chcemy więcej Ciebie,
więcej łaski Twej,
pragniemy więcej Ciebie,
więcej miłości Twojej. x2

Boże, Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech.

Boże, Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż.

Interpretacja

Symbolika łaski i miłości Bożej

W piosence „Boże Twa łaska nad nami jest” pojęcia łaski i miłości Bożej odgrywają kluczową rolę. Łaska w tradycji chrześcijańskiej jest rozumiana jako niezasłużony dar od Boga, który przychodzi do ludzi bez względu na ich zasługi. Jest to wyraz Jego miłości, która jest nieograniczona i niezależna od ludzkich działań. W piosence podkreślany jest fakt, że łaska ta jest zawsze obecna nad ludźmi, co sugeruje ciągłość i stałość Bożego działania w życiu wierzących.

Wspomniane działanie Boga „w mocy pośród nas” wskazuje na aktywną obecność Bożą w życiu codziennym, która ma moc przemieniać i prowadzić do zmiany serc. Z kolei fraza „przenikasz serca, gładzisz grzech” odnosi się do przebaczenia i uzdrowienia wewnętrznego, które jest możliwe dzięki łasce Bożej. W ten sposób piosenka podkreśla, że Boża miłość jest źródłem uzdrowienia i nadziei dla każdego człowieka.

Pragnienie głębszej relacji z Bogiem

Refren „My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, pragniemy więcej Ciebie, więcej miłości Twojej” wyraża głębokie pragnienie wierzących, by pogłębiać swoją relację z Bogiem. To pragnienie „więcej” wskazuje na dążenie do intensywniejszego doświadczania obecności Bożej, co jest charakterystyczne dla duchowości oazowej, z której wywodzi się ta piosenka. Oaza jako ruch odnowy w Kościele katolickim kładzie nacisk na osobiste spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłości.

W piosence wyrażona jest świadomość, że relacja z Bogiem nie jest statyczna, lecz wymaga ciągłego rozwoju i pogłębiania. Wierzący wyrażają gotowość do otwarcia się na działanie Boże w swoim życiu i pragną, by ta łaska przemieniała ich codzienność. Jest to wyraz tęsknoty za większą bliskością z Bogiem, która jest fundamentem życia duchowego.

Boża obecność w życiu wierzących

W piosence „Boże Twa łaska nad nami jest” pojawia się motyw Bożej obecności w życiu wierzących. Słowa „Działasz w mocy pośród nas” podkreślają, że Bóg nie jest odległym bytem, lecz działa aktywnie w życiu każdego człowieka. Ta obecność jest źródłem siły i pocieszenia, a także motorem zmian i przemiany osobistej. Wierzący doświadczają tej mocy jako czegoś, co przekracza ich ludzkie możliwości i otwiera ich na działanie Boże.

Przekonanie o działaniu Boga w życiu codziennym jest jednym z filarów wiary chrześcijańskiej. W piosence to przekonanie jest wyrażone w sposób, który zachęca do zaufania i oddania się w ręce Bożej opatrzności. Wspomniane „przenikanie serc” może być rozumiane jako proces duchowego wzrostu, w którym Bóg kształtuje postawy i myśli wierzących, prowadząc ich do pełniejszego życia zgodnego z Jego wolą.

Przemiana i uzdrowienie dzięki łasce Bożej

W piosence „Boże Twa łaska nad nami jest” mowa jest o przemianie i uzdrowieniu, które są możliwe dzięki łasce Bożej. „Gładzisz grzech” to obrazowe wyrażenie procesu przebaczenia i oczyszczenia, które Bóg oferuje każdemu człowiekowi. Ta metafora pokazuje, że łaska Boża ma moc zmyć winy i pozwolić na nowy początek, niezależnie od przeszłości i popełnionych błędów.

Uzdrowienie, o którym mowa w piosence, nie ogranicza się jedynie do wymiaru duchowego, ale może również dotyczyć emocjonalnego czy nawet fizycznego aspektu życia wierzącego. Przez przyjęcie łaski i miłości Bożej, wierzący doświadczają przemiany, która przynosi pokój i radość. Jest to centralny punkt wiadomości Ewangelii, który znajduje odzwierciedlenie w treści tej piosenki oazowej.

Boże Twa łaska nad nami jest – tłumaczenie na angielski

God, Your grace is upon us,
Your love keeps coming through.
You act with power among us,
You penetrate hearts, smoothing sin. x2

We want more of You,
more of Your grace,
we desire more of You,
more of Your love. x2

God, Your grace is upon us,
Your love keeps coming through.
You act with power among us,
You penetrate hearts, smoothing sin.

God, Your grace is upon us,
Your love keeps coming through.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Niechaj miłość Twa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niechaj miłość Twa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Matko która nasz znasz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Matko która nasz znasz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Kocham Ciebie Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kocham Ciebie Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Hymn o Krzyżu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Hymn o Krzyżu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

On i ja – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "On i ja" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Uwielbiam Imię Twoje Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Uwielbiam Imię Twoje Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś jak skała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś jak skała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.