Tekst piosenki: Nie zna śmierci Pan żywota

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jéj wrota;
rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja.

Adamie, twój dług spłacony, okup ludzi dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. Alleluja.

Próżno, żołnierze, strzeżecie, w tym grobie Go nie znajdziecie;
wstał, przeniknął sklepu mury, Bóg natury. Alleluja.

On znowu na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię.
Jak drogo dzisiaj przybrana, kosztem Pana! Alleluja.

Przez Twe święte zmartwychwstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja.