Już Zbawiciel, Jezus żyje – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Już Zbawiciel, Jezus żyje – tekst

Już Zbawiciel, Jezus żyje
On, co za nas życie dał
Już Go grobu moc nie kryje
Jak powiedział, zmartwychwstał
Nućmy! Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Triumfuje nad wrogami
Śmiercią skruszył śmierci grot
Piekło ściele pod nogami
Trzyma klucz do niebios wrót
Nućmy! Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Dla mnieś, ożył, Chryste Panie
Niechże duch mój z Tobą wraz
Z grzechów grobu zmartwychwstanie
Złych nałogów zrzuci głaz
Bym Ci nucił pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Interpretacja

Znaczenie Zmartwychwstania w Pieśni

Pierwsza zwrotka pieśni „Już Zbawiciel, Jezus żyje” bezpośrednio odnosi się do centralnego wydarzenia chrześcijaństwa, jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Słowa „On, co za nas życie dał” podkreślają ofiarę Jezusa, który oddał swoje życie za grzechy ludzkości. W zwrotce tej wyrażona jest radość i triumf nad śmiercią, która nie była w stanie zatrzymać Mesjasza w grobie. „Jak powiedział, zmartwychwstał” wskazuje na spełnienie obietnicy danej przez Jezusa przed Jego śmiercią, co potwierdza Jego boskość i wiarygodność.

Refren „Nućmy! Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu zmartwychwstały!” to wezwanie do wspólnego świętowania i wyrażania wdzięczności przez śpiew. Powtarzające się „Alleluja” jest tradycyjnym akcentem wielkanocnym, będącym wyrazem radości i uwielbienia. W kontekście liturgicznym, pieśń ta może pełnić funkcję hymnu wielkanocnego, który jednoczy wiernych w celebracji Zmartwychwstania.

Symbolika zwycięstwa nad śmiercią i grzechem

Druga zwrotka pieśni „Triumfuje nad wrogami” kontynuuje temat zwycięstwa Chrystusa, tym razem z perspektywy pokonania śmierci i szatana. „Śmiercią skruszył śmierci grot” to obrazowe przedstawienie zwycięstwa życia nad śmiercią, gdzie śmierć Jezusa na krzyżu paradoksalnie staje się narzędziem pokonania samej śmierci. „Piekło ściele pod nogami” to wyrażenie triumfu nad siłami zła, a „Trzyma klucz do niebios wrót” symbolizuje władzę Chrystusa nad życiem wiecznym i dostępem do nieba dla wierzących.

W kontekście teologicznym, te wersy przypominają o fundamentalnej doktrynie chrześcijańskiej, według której śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie to fundament nadziei na zbawienie i życie wieczne. Zmartwychwstanie jest więc nie tylko historycznym wydarzeniem, ale również obietnicą przyszłego zmartwychwstania dla wszystkich wierzących.

Osobista relacja z Chrystusem Zmartwychwstałym

Trzecia zwrotka „Dla mnieś, ożył, Chryste Panie” wprowadza osobisty wymiar wiary, gdzie wierzący zwraca się bezpośrednio do Zmartwychwstałego Chrystusa. „Niechże duch mój z Tobą wraz” to wyrażenie pragnienia jedności z Chrystusem i życia według Jego nauk. „Z grzechów grobu zmartwychwstanie” odnosi się do chrześcijańskiego rozumienia zmartwychwstania jako metafory dla przezwyciężenia grzechu i odrodzenia duchowego.

Wers „Złych nałogów zrzuci głaz” to obrazowe przedstawienie uwolnienia się od ciężaru grzechu i złych nawyków, które przygniatają duszę jak kamień na grobie. Pieśń kończy się ponownym wezwaniem do śpiewu chwały dla Zmartwychwstałego, co podkreśla znaczenie uwielbienia i dziękczynienia w życiu wierzącego. Ta zwrotka zachęca do refleksji nad własnym życiem i duchowym odrodzeniem, które jest możliwe dzięki ofierze i zmartwychwstaniu Chrystusa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Otrzyjcie już łzy płaczący – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Otrzyjcie już łzy płaczący" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ofiarujmy chwałę w wierze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ofiarujmy chwałę w wierze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O nasz Jezu najłaskawszy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O nasz Jezu najłaskawszy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O dniu radosny, pełen chwał – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O dniu radosny, pełen chwał" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Niezwykła noc – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niezwykła noc" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Niech w święto radosne (sekwencja) – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niech w święto radosne (sekwencja)" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Nie zna śmierci Pan żywota – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie zna śmierci Pan żywota" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Hymn wielkanocny – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Hymn wielkanocny" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.