Tekst piosenki: Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel

Alleluja!
Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel
dziś z grobu swego powstaje,
Chrystus, nasz grzesznych Wybawiciel.
Wieczny nam żywot nastaje;
Niech więc brzmi dziś ziemia cała:
Bądź Zbawcy wieczna cześć, chwała!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja!
Na krótko odpocząwszy sobie,
po ciężkim, bolesnym boju,
w swym cichym i spokojnym grobie,
w niezmąconym spokoju
z snu się przebudził ziemskiego,
wrócił do Ojca swojego.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja!
Powstał w swym przechwalebnym Ciele,
wszystko wskroś przenikającym.
Z Nim wstała radość i wesele
na ziemi przemijające.
Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił
i znów do Ojca powrócił.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja!
Najgłówniejsze dzieło wykonał,
całego świata zbawienie;
Niedowiarkom ich moc odebrał,
a błędom dał oświecenie.
Utwierdził Ewangelię,
głosić ją kazał wszem ludom.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja!
Na silnej skale już spoczywa
Chrystus wiary ustawa,
gdy chrześcijan się dzień zaćmiewa
nowe im światło nastawa.
Do nieba Jezus wiedzie ich
w nagrodę mąk i trudów swych.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja!
Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał,
chrześcijanie raduj się,
że ciało twoje znów ożyje,
Zwycięzca śmierci wskrzesi je;
Wprowadzi za trudy, znoje
do chwały w niebios podwoje.
Alleluja, alleluja, alleluja!