Alleluja! Jezus żyje! – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Alleluja! Jezus żyje! – tekst

Alleluja! Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.

Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta.
co nas więził
W tej haniebnej niewoli.

Alleluja! Tryumfuje Prawda,
a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.

Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawa.

Alleluja! Zmartwychwstały,
jest zastawem wiecznej chwały.
Którą krwawo wyjednał.

Alleluja! I my wiemy,
iż z swych grobów powstaniemy
Jak nasz powstał Zbawiciel.

Wdzięcznym sercem Alleluja!
zaśpiewajmy Alleluja, Zbawcy Zmartwychwstałemu.

Interpretacja

Znaczenie słowa „Alleluja” i jego rola w pieśni

Wyraz „Alleluja” jest hebrajskim okrzykiem oznaczającym „Chwalcie Pana” i jest symbolem radości oraz uwielbienia. W kontekście chrześcijańskim, szczególnie w okresie Wielkanocy, staje się on wyrazem radości z powodu Zmartwychwstania Chrystusa. W pieśni „Alleluja! Jezus żyje!” powtarzające się „Alleluja” podkreśla triumf życia nad śmiercią, światła nad ciemnością i dobra nad złem. Jest to główny motyw pieśni, który przewija się przez wszystkie jej zwrotki, tworząc osnowę do dalszych refleksji na temat Zmartwychwstania.

Użycie „Alleluja” na początku każdej zwrotki nie jest przypadkowe. Ma ono za zadanie nie tylko wzmocnić przekaz, ale również zaangażować uczestników liturgii w aktywny udział w celebracji. W ten sposób słowo to nie tylko informuje o treści pieśni, ale również staje się wezwaniem do wspólnej radości i dziękczynienia za dar Zmartwychwstania.

Symbolika Zmartwychwstania w pieśni

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest kluczowym wydarzeniem w chrześcijaństwie, a pieśń „Alleluja! Jezus żyje!” podkreśla jego znaczenie. W pierwszej zwrotce mówi się o tym, że grób już nie kryje Jezusa, co symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią. Zmartwychwstanie jest tu przedstawione jako fakt historyczny i teologiczny, który ma bezpośredni wpływ na wiarę i nadzieję wiernych.

W dalszych zwrotkach pieśni Zmartwychwstanie jest przedstawiane jako wydarzenie, które ma konkretne konsekwencje dla świata i ludzkości. Zwycięstwo nad szatanem, tryumf prawdy nad fałszem, pokonanie zła i wyniesienie niewinności to wszystko są efekty, które wynikają z faktu, że Jezus pokonał śmierć. Symbolika ta ma na celu nie tylko przypomnieć o dokonanym przez Chrystusa dziele, ale również wskazać na zmiany, które to wydarzenie przynosi w życiu każdego wierzącego.

Osobiste i eschatologiczne znaczenie Zmartwychwstania

Pieśń „Alleluja! Jezus żyje!” nie ogranicza się jedynie do opisu wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale również wskazuje na ich znaczenie dla współczesnego odbiorcy. W ostatniej zwrotce pojawia się myśl, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i wierni mają nadzieję na własne zmartwychwstanie. Ta perspektywa eschatologiczna, czyli odnosząca się do ostatecznych rzeczy, jest ważnym elementem chrześcijańskiej nadziei i wiary w życie wieczne.

W pieśni wyrażona jest również pewność, że Zmartwychwstanie Jezusa jest „zastawem wiecznej chwały”, co oznacza, że jest gwarancją obietnicy zbawienia i życia wiecznego dla wszystkich wierzących. Ta obietnica ma być źródłem pocieszenia i siły w codziennym życiu, a także przyczyną do wyrażania wdzięczności poprzez śpiewanie „Alleluja”.

Wpływ pieśni na uczestników liturgii

Pieśń „Alleluja! Jezus żyje!” pełni ważną funkcję w liturgii wielkanocnej. Jest nie tylko formą wyrażania radości z powodu Zmartwychwstania, ale również sposobem na włączenie wiernych w celebrację tego wydarzenia. Śpiewając „Alleluja”, uczestnicy liturgii jednoczą się w wspólnej modlitwie i uwielbieniu, co wzmacnia ich duchową więź zarówno z Bogiem, jak i z innymi członkami wspólnoty.

Poprzez śpiew pieśni wierni są również zachęcani do refleksji nad własnym życiem i rolą, jaką Zmartwychwstanie odgrywa w ich osobistej wierze. Jest to czas na przemyślenie, w jaki sposób wydarzenie to wpływa na ich codzienne decyzje, postawy i działania. W ten sposób pieśń staje się nie tylko elementem tradycji, ale również żywym przekazem, który ma realny wpływ na życie każdego, kto ją śpiewa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Otrzyjcie już łzy płaczący – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Otrzyjcie już łzy płaczący" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Ofiarujmy chwałę w wierze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ofiarujmy chwałę w wierze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O nasz Jezu najłaskawszy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O nasz Jezu najłaskawszy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O dniu radosny, pełen chwał – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O dniu radosny, pełen chwał" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Niezwykła noc – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niezwykła noc" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Niech w święto radosne (sekwencja) – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Niech w święto radosne (sekwencja)" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Nie zna śmierci Pan żywota – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie zna śmierci Pan żywota" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Już Zbawiciel, Jezus żyje – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już Zbawiciel, Jezus żyje" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.