Tekst piosenki: Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja! Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.

Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta.
co nas więził
W tej haniebnej niewoli.

Alleluja! Tryumfuje Prawda,
a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.

Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawa.

Alleluja! Zmartwychwstały,
jest zastawem wiecznej chwały.
Którą krwawo wyjednał.

Alleluja! I my wiemy,
iż z swych grobów powstaniemy
Jak nasz powstał Zbawiciel.

Wdzięcznym sercem Alleluja!
zaśpiewajmy Alleluja, Zbawcy Zmartwychwstałemu.