Bądź mi litościw Boże nieskończony – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Bądź mi litościw Boże nieskończony – tekst

Bądź mi litościw Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości,
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy,
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia,
Wróć radość, którą niewinność nas darzy,
I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.

Interpretacja

Prośba o Miłosierdzie i Oczyszczenie

Pieśń „Bądź mi litościw Boże nieskończony” rozpoczyna się od bezpośredniego zwrócenia się do Boga z prośbą o litość i miłosierdzie. Wyrażenie „Boże nieskończony” podkreśla nieograniczone atrybuty Boga, w tym Jego zdolność do przebaczenia i miłości. Podmiot liryczny, którym jest osoba wierząca, zwraca się do Boga, zdając sobie sprawę z własnej grzeszności i potrzeby otrzymania przebaczenia. Użyte w tekście słowa „według wielkiego miłosierdzia Twego” oraz „według litości Twej niepoliczonej” wskazują na to, że podmiot jest świadom ogromu Bożego miłosierdzia, które jest w stanie pokonać każde ludzkie przewinienie.

W kolejnych wersach pojawia się motyw oczyszczenia, który jest kluczowy w kontekście obrzędów pogrzebowych. „Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny” to prośba o uwolnienie od grzechów, które są postrzegane jako brud, zanieczyszczenie duszy. Podmiot liryczny pragnie, aby Bóg oczyścił go z grzechu, uznając swoją winę i nieustannie mając ją przed oczami. Jest to wyraz pokory i uznania własnej niedoskonałości przed wszechmocnym i świętym Bogiem.

Świadomość Grzechu i Pragnienie Przemiany

Wyrażenie „Bo ja poznaję wielkość mojej winy, i grzech mój zawsze przed mymi oczyma” to wyznanie własnej świadomości grzechu i ciągłego obciążenia nim. Podmiot liryczny nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny, lecz stoi w prawdzie o sobie, co jest pierwszym krokiem do uzyskania przebaczenia. Ta świadomość grzechu jest niezbędna do prawdziwej skruchy i nawrócenia, które prowadzi do oczyszczenia i pojednania z Bogiem.

Prośba „Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego i wszystkie moje odpuść nieprawości” to wyraz pragnienia, aby Bóg nie skupiał się na grzechach podmiotu, lecz raczej na jego pragnieniu zmiany i poprawy. W tym kontekście pojawia się również prośba o stworzenie „serca czystego”, co symbolizuje odnowę wewnętrzną i dążenie do życia zgodnego z wolą Bożą. „Ducha prawdy” można interpretować jako pragnienie głębszego zrozumienia i przestrzegania prawd wiary.

Utrata i Odzyskanie Łaski Bożej

W pieśni pojawia się również motyw utraty łaski Bożej, co wyraża wers „Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy”. Jest to lęk przed odrzuceniem przez Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i pociechy. Podmiot liryczny prosi, aby nie zostać pozbawionym „Twojego natchnienia”, co wskazuje na potrzebę Bożego prowadzenia i inspiracji w życiu. Utrata Bożej obecności jest przedstawiona jako największa strata, której podmiot pragnie za wszelką cenę uniknąć.

Z drugiej strony, pieśń wyraża nadzieję na odzyskanie radości płynącej z niewinności i Bożej łaski. „Wróć radość, którą niewinność nas darzy” to prośba o przywrócenie stanu łaski, w którym człowiek żyje w harmonii z Bogiem i Jego prawami. Podmiot liryczny pragnie być „utwierdzony w duchu rządzenia”, co oznacza stabilność duchową i moralną, umożliwiającą właściwe kierowanie swoim życiem w zgodzie z wolą Bożą.

Znaczenie Pieśni w Kontekście Pogrzebu

Pieśń „Bądź mi litościw Boże nieskończony” pełni ważną rolę w kontekście obrzędów pogrzebowych, stanowiąc wyraz wiary w miłosierdzie Boże i nadzieję na zbawienie. W chwili pożegnania z ziemskim życiem, pieśń ta staje się modlitwą za zmarłego, wyrażającą wiarę w możliwość oczyszczenia z grzechów i osiągnięcia wiecznego życia w obecności Boga.

W tradycji chrześcijańskiej, pieśń ta może być również interpretowana jako wyraz uniwersalnego ludzkiego doświadczenia grzechu i pragnienia zbawienia. W kontekście pogrzebu, podkreśla ona przemijalność życia ziemskiego i konieczność zwrócenia się ku Bogu, który jest źródłem wiecznego życia i nadziei na zmartwychwstanie.

Bądź mi litościw Boże nieskończony – tłumaczenie na angielski

Be merciful to me, God infinite,
According to Thy great compassion,
According to Thy countless mercy,
Deign to erase the multitude of my transgressions.

Wash me from malice, wash me this hour,
Cleanse me from the filth in which sin holds me,
For I recognize the magnitude of my guilt,
And my sin is always before my eyes.

Turn Thy face away from my offense
And forgive all my iniquities,
Create a pure heart, worthy of Thy God,
And pour a spirit of truth into my inner being.

Do not cast me away from Thy Fatherly face,
Do not deny me Thy inspiration,
Return the joy that innocence bestows upon us,
And deign to strengthen me in spirit of governance.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Boże wieczny, Boże żywy – Tekst pieśni

Boże wieczny, Boże żywy - tekst Boże wieczny, Boze żywy,Odkupicielu prawdziwy,Wysłuchaj nasz głos płaczliwy. Któryś jest na wysokości,schyl nieba, użycz...

Na wieczny sen – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Na wieczny sen" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Garstką ziemi ciało moje przykryte – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Garstką ziemi ciało moje przykryte" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie racz im dać lekkie odpocznienie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie racz im dać lekkie odpocznienie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już opuściłeś tę łez dolinę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już opuściłeś tę łez dolinę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już ostatnia iskra – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już ostatnia iskra" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już się zbliża czas rozstania – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już się zbliża czas rozstania" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Żegnam was dziateczki – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Żegnam was dziateczki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.