Tekst i nuty piosenki: Błogosławieni wody źródła chrzcielnego cd
011 Blogoslawienie wody zrodla chrzcielnego cd.jpg