Tekst piosenki: Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa
weselmy się w Nim i radujmy.

Z pokorą szczerą kochajmy Boga
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

Skoro wszyscy się tu gromadzimy – strzeżmy się
tego, co nas rozdziela.

Niech ustaną gniewy i spory
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

To będzie naszą radością czystą i bez granic
przez nieskończone wieki wieków.

Amen.