Tak czekałam na tę chwilę,
By usłyszeć głos Twój Panie,
W sercu mam radości tyle,
Miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały,
Pełen światła i radości,
Stoję z dłońmi złożonymi,
Ciebie tylko wielbić chcę

Refren:
Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą
/x2

Z Tobą pragnę się spotykać,
To dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać,
Nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili,
Której nigdy nie zapomnę,
Przecież wiem że to w komunii,
Tu zbawienie znajdę swe.

Refren:
Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą
/x2

Proszę Jezu mój kochany,
Otwórz serce me na wieki,
Ja Twe czyste serce kocham,
Nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili,
Której nigdy nie zapomnę,
Serce czyste do komunii,
Która w moim sercu jest

Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą

Chwyty gitarowe „Uroczysty Dzień Komunii”

F C d B C F
1.Tak czekałem na te chwile by usłyszeć głos Twój Panie
B C F d B C F
W sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie.
F C d B C F
Oto nastał dzień wspaniały pełen światła i radości,
B C F d B C F
stojąc z dłońmi złożonymi Ciebie tylko prosić chce.
F B F B F B g C
Ref: Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością
g B g C g C F
Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość Swą.