I zwrotka:
Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.

Refren:
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On niepojętym w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

II zwrotka:
W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.