Tekst Pieśni religijnej na uroczystość Pierwszej Komunii: Oto Chleb Aniołów

I zwrotka:
Oto Chleb Aniołów i niebieski pokarm,
Ojciec przygotował dla swych dzieci ziemskich.

Refren:
Dziękujmy Panu, bo jest dobry,
bo nieskończenie nas umiłował.

II zwrotka:
Bierzcie, jedzcie wszyscy Chrystusowe Ciało,
głoście tajemnicę Jego miłowania.

III zwrotka:
Oto Chleb prawdziwy, Ciało mego Pana,
w drodze do Ojczyzny człowiekowi dany.

IV zwrotka:
Panie Tyś Opoką, Tyś zbawieniem naszym,
pozostałeś z nami do skończenia świata.