Tekst Pieśni religijnej: Niosę w darze Tobie

I zwrotka:
Niosę w darze Tobie, Chryste, mój dziecięcy wiek.
Serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł. / x2

II zwrotka:
Twą miłością rozgrzej, Panie, serca mego chłód,
Uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twe łaski cud! / x2

III zwrotka:
Daj, bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił,
Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś sie w Hostii skrył. / x2

IV zwrotka:
Umocniony Twoim darem jako rycerz Twój,
Pójdę z Tobą w życie szare na zwycięski bój. / x2