Widziałem wodę płynącą – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Widziałem wodę płynącą – tekst

Widziałem wodę płynącą,
Od kościoła wychodzącą,
Z rogu kościoła prawego,
Spływającą na każdego.
Alleluja, alleluja!

A do których przychodziła,
Wszystkim zdrowie przywróciła.
I co się przez nią zbawili,
Wraz Alleluja mówili.
Alleluja, alleluja!

Wychwalajmy Pana swego,
Na wieki miłosiernego.
Pan to możny, Pan to dobry
I na wszystkich bardzo szczodry.
Alleluja, alleluja!

Chwała Ojcu i Synowi
Oraz Świętemu Duchowi
Jako przedtem tak i ninie,
I na wieki niechaj słynie.
Alleluja, alleluja!

Interpretacja

Symbolika wody w kontekście chrześcijańskim

Woda od zawsze pełniła w chrześcijaństwie rolę silnego symbolu oczyszczenia i odrodzenia. W pieśni „Widziałem wodę płynącą” woda wyłania się jako centralny motyw, nawiązujący do sakramentu chrztu świętego. Woda płynąca „od kościoła wychodzącą” może być interpretowana jako łaska Boża, która wypływa z Kościoła, będącego źródłem życia duchowego i zbawienia. W chrześcijaństwie kościół jest często postrzegany jako miejsce, z którego płyną sakramenty, a woda chrzcielna jest jednym z najważniejszych znaków sakramentalnych.

Wers „Z rogu kościoła prawego, Spływającą na każdego” podkreśla uniwersalność daru zbawienia, który jest dostępny dla wszystkich wiernych, bez względu na ich status społeczny czy inne różnice. Woda, która płynie z „rogu kościoła prawego”, może również symbolizować czystość i prawość, które są przypisywane Kościołowi jako instytucji pośredniczącej między Bogiem a ludźmi.

Znaczenie zdrowia i zbawienia

W pieśni pojawia się również motyw zdrowia i uzdrowienia, który jest ściśle związany z wodą płynącą od kościoła. „A do których przychodziła, Wszystkim zdrowie przywróciła” wskazuje na to, że woda nie tylko oczyszcza z grzechu, ale także przywraca pełnię życia duchowego i fizycznego. W tradycji chrześcijańskiej woda jest często używana w kontekście uzdrawiania, co widać na przykład w historiach uzdrowień w basenie Betesda czy w rzece Jordan.

Osoby, które doświadczają zbawienia przez wodę, „Wraz Alleluja mówili”, co jest wyrazem radości i dziękczynienia za otrzymane łaski. Alleluja, będące wyrazem uwielbienia, jest powtarzane w pieśni jako refren, co wzmacnia uczucie wspólnoty i dzielenia się radością ze zbawienia. Jest to również odzwierciedlenie nadziei i pewności, jaką daje wiara w miłosierdzie Boże.

Chwała Trójcy Świętej

Ostatnie zwrotki pieśni koncentrują się na chwale oddawanej Trójcy Świętej: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. „Wychwalajmy Pana swego, Na wieki miłosiernego” wskazuje na wieczną i niezmienną naturę Bożego miłosierdzia, które jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Przez akcentowanie miłosierdzia, pieśń podkreśla, że zbawienie jest darem, który Bóg oferuje każdemu z miłości.

Wersy „Chwała Ojcu i Synowi / Oraz Świętemu Duchowi” odnoszą się do doktryny Trójcy Świętej, która jest kluczowym elementem chrześcijańskiego wyznania wiary. Wyrażenie „Jako przedtem tak i ninie, I na wieki niechaj słynie” podkreśla wieczność i niezmienność Bożej chwały, która była, jest i będzie obecna w życiu wiernych. Alleluja, powtarzane w każdej zwrotce, jest tutaj aktem adoracji i uznania Bożej wielkości.

Podsumowanie i aplikacja duchowa

Interpretując pieśń „Widziałem wodę płynącą” w kontekście chrześcijańskim, można dostrzec głębokie znaczenie wody jako symbolu oczyszczenia, uzdrowienia i zbawienia. Pieśń ta, będąca częścią liturgii chrzcielnej, przypomina o mocy sakramentu chrztu i jego znaczeniu w życiu wiernych. Woda, płynąca od kościoła, staje się metaforą łaski Bożej, która jest dostępna dla każdego człowieka i która przynosi uzdrowienie oraz zbawienie.

Chwała oddawana Trójcy Świętej w ostatnich zwrotkach pieśni jest wyrazem wiary w Bożą wszechmoc i miłosierdzie, które są fundamentem chrześcijańskiej nadziei. Pieśń ta zachęca do refleksji nad własnym życiem duchowym i do głębszego zrozumienia znaczenia chrztu jako sakramentu inicjacji, który wprowadza wierzącego w pełnię życia z Bogiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O Panie z nami w czasie chrztu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Panie z nami w czasie chrztu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jezu dotknij mnie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jezu dotknij mnie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Gdy Jan wypełniał swe zadanie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Gdy Jan wypełniał swe zadanie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Duchu Święty do nas przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Duchu Święty do nas przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przez chrztu świętego wielki dar – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przez chrztu świętego wielki dar" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pokropisz hizopem, Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pokropisz hizopem, Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.