Tekst piosenki: Przez chrztu świętego wielki dar

Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś
skarb – nadziei i miłości.

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.

Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie,
W Ojczyźnie naszej
władasz też
przez długie tysiąclecie.

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.