Tekst piosenki: Pokropisz hizopem, Panie

Pokropisz hyzopem, Panie,
Mnie człowieka grzesznego,
Bym przez Twe zmiłowanie
Oczyszczon z grzechu mojego;
Obmyj mnie z mych nieprawości,
A wybielony będę
I doskonałej jasności,
Niż są śniegi nabędę.

Zmiłuj się, Boże nade mną,
Boś pełen łaskawości,
Miej politowanie nade mną,
Zgładź wszystkie moje złości;
Żal mi, żem obraził Ciebie,
Boga dobrotliwego,
Nie odrzucaj mnie od siebie,
Syna marnotrawnego.

Cześć i chwała bądź wiecznemu,
Panu nieba całego,
Bogu w Trójcy jedynemu
Od stworzenia wszelkiego.
Chwała Ojcu i Synowi,
Bądź nieustanna wszędzie;
Najświętszemu też Duchowi
Równa cześć niechaj będzie.