Tekst piosenki: O Panie z nami w czasie chrztu

 

O, Panie, z nami w czasie chrztu
Zawarłeś wieczne przymierze.
Wiernościm Tobie złożył ślub,
Oddałem się Tobie szczerze.
Lecz słabość moja wielka jest,
Zdradziłem Ciebie, o Panie,
A teraz przez pokuty chrzest
Wybłagać chcę pojednanie.
Bądź miłościw, przebacz me złości
Niechaj Cię żal mój wzruszy.
Przywróć do łaski,
rozświeć swym blaskiem
Ciemność mej grzesznej duszy! Przywróć!

Przyrzekam wierniej służyć Ci
I kochać Ciebie goręcej.
Nie deptać, Jezu, Boskiej Krwi,
Wylanej za mnie w Twej męce.
Przebaczam bliźnim każdy dług,
Nie będę chować urazy.
Bo mnie przebaczył dobry Bóg,
Odpuścił mi tyle razy!
O, dobry Boże, proszę w pokorze
Niech nie obrażam Ciebie,
Daj żyć w przyjaźni, w świętej bojaźni
Z Tobą na ziemi i w niebie! Daj żyć!