Tekst pieśni: Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty

Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty
O Alojzy,bądźże pozdrowiony.
Od dzieciństwa święteś miał ochoty,
Za coś łaską Bo ą obdarzony;
Nie splamiłeś szaty niewinności,
Strzegłeś od chrztu przedrogiej czystości;
Ach, uproś nam u Boga w niebie,
Naśladować w tej cnocie Ciebie.

2. Już z zaranku pożycia Twojego,
Zaledwie się rozum Twój obudził,
W modłach celu szukałeś swojego.
Co światowe, tymś się nie łudził
Jak Boga znalazło serce Twoje,
Już cię żaden nie zwiódł w sidła swoje;
Uproś nam, Alojzy święty,
Wieść tu żywot zmazą nietknięty.

3. Tak, jak Anioł Stróż Twój czysty byłeś,
Który Cię tu wiernie prowadził,
Zawsze ostrą pokutę czyniłeś,
Choć grzechami nigdyś go nie zdradził;
Za najmniejsze niby uchybienie
Łez gorących wylałeś strumienie;
Ach, wyjednaj i nam za grzechy
Łzy gorące prawdziwej skruchy.