Tekst pieśni: Boże bogaty w miłosierdzie

Okaż, o Jezu, swoją potęgę
Przez dobroć i zmiłowanie,
Przez przebaczenie i sprawiedliwość
Twój pokój niech już nastanie.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci
Bogaty w Miłosierdzie!
Wierzę Ci Jezu, ufam i kocham,
Teraz i zawsze, i wszędzie.

Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,
Niech będą serdeczni ludzie,
Bo na ostatnie czasy nam dałeś
Łaskawe Twe Miłosierdzie.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci…

Ufamy Tobie, Jezu w promieniach
świętego Chrztu, Eucharystii,
Więc obmyj Ziemię i odmień ludzi,
świat znowu stanie się czysty.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci…

Poprzez Faustynę Ojcu świętemu
Daj siłę, zdrowie, błagamy,
Polsce daj rządy mądre i dobre,
My, Jezu, Tobie ufamy.