Tekst piosenki: Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego

Kapłan (K): O Boże, e poprzez znaki sakramentalne, a H7 Ty dokonujesz niewidzialną mocą H7 cudów zbawienia. e Ty w ciągu dziejów w wieloraki sposób a przygotowałeś wodę, Twoje stworzenie,

D C aby stała się znakiem chrztu. H7 Od początku Twój Duch e unosił się nad wodami, a H7 aby już wtedy woda nabrała H7 mocy uświęcania. H7

A także w wodach potopu e dałeś nam obraz chrztu, H7 aby dzisiaj, tak jak i wtedy, e woda oznaczała D koniec grzechu i początek nowego życia. C H7 Tyś wyzwolił z niewoli synów Abrahama,

e D przeprowadzając ich suchą nogą D przez Morze Czerwone, e aby stali się obrazem przyszłego ludu D ochrzczonych. e A na końcu, gdy nadeszła pełnia czasów, D

Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach e Jordanu D zosta namaszczony przez Ducha Świętego. e Podniesiony na krzyżu D wylał ze swego boku krew i wodę.

C H7 W: PODNIESIONY NA KRZYŻU e D WYLAŁ ZE SWEGO BOKU C KREW I WODĘ. H7 K: A po swym zmartwychwstaniu e D nakazał uczniom: e „Idźcie,głoście Ewangelię wszystkim narodom D e i chrzcijcie je w Imię Ojca, D i Syna, i Ducha Świętego”.

C H7 W: I CHRZCIJCIE JE W IMIĘ OJCA, e D I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. C H7 K: A teraz, teraz Ojcze wejrzyj z miłością e na Twój Kościół D i spraw, by dla niego wytrysnęło C źródło Chrztu Świętego.

H7 Wylej na tę wodę za sprawą Ducha Świętego e D C łaskę Twego Jedynego Syna, H7 aby poprzez sakrament chrztu e D człowiek stworzony na Twój obraz e był obmyty ze zmazy grzechowej D i z wody, i z Ducha Świętego

C odrodził się jako nowe stworzenie. H7 Niech zstąpi, Ojcze, w tę wodę e a za sprawą Twego Syna H7 potęga i moc Ducha Świętego,

a H7 aby wszyscy ci, e którzy w niej otrzymają chrzest, D pogrzebani razem z Chrystusem e w śmierci, razem z Nim powstali, D powstali do życia nieśmiertelnego. C H7 W: W ŚMIERCI RAZEM Z NIM POWSTALI, e D POWSTALI DO ŻYCIA NIEŚMIERTELNEGO. C H7 K: przez Chrystusa naszego Pana. e W: AMEN, AMEN, AMEN! e D e