Panie dobry jak chleb – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Panie dobry jak chleb – tekst

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ref.
Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Ref.
Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

Ref.
Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,
a w znaku chleba z nami pozostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Interpretacja

Symbolika chleba w kontekście wiary

Chleb od wieków jest podstawowym pokarmem człowieka i symbolem życia, a w kontekście chrześcijańskim nabrał dodatkowego, głębokiego znaczenia. W pieśni „Panie dobry jak chleb” chleb jest metaforą obecności Boga w życiu człowieka. Porównanie Pana do chleba podkreśla Jego niezbędność dla duchowego przetrwania, podobnie jak chleb jest niezbędny dla przetrwania fizycznego. W pierwszej zwrotce odniesienie do cudu rozmnożenia chleba na pustkowiu przypomina o Bożej trosce i obfitości Jego łask, które pozwalają wytrwać w drodze do nieba.

W chrześcijaństwie chleb ma również wymiar eucharystyczny, co jest wyraźnie zaznaczone w zwrotce mówiącej o ziemi, która staje się ołtarzem, a chleb staje się Komunią. To nawiązanie do Eucharystii wskazuje na realną obecność Chrystusa w sakramencie, który jest duchowym pokarmem i źródłem siły dla wierzących. Chleb eucharystyczny, będący Ciałem Chrystusa, jest zatem punktem kulminacyjnym relacji między Bogiem a człowiekiem.

Wytrwałość i wierność w wierze

Pieśń podkreśla znaczenie wytrwałości i wierności w wierze, porównując ludzi wierzących do wędrowców przez ziemię. Wędrowanie przez ziemię to metafora życia, w którym wierni są pielgrzymami zmierzającymi do ostatecznego celu – nieba. Manna, o której mowa w pierwszej zwrotce, jest biblijnym symbolem Bożej opieki nad Izraelitami wędrującymi przez pustynię. W kontekście pieśni, manna symbolizuje duchowe wsparcie, jakie Bóg oferuje każdemu, kto wytrwale podąża Jego ścieżkami.

Refren z kolei wzywa do uwielbienia Pana za Jego nieograniczoną miłość, która jest obecna do samego końca. Ta obietnica nieustającej miłości Boga jest źródłem pocieszenia i motywacji do trwania przy Jego przykazaniach. W zwrotce mówiącej o przyjaźni z Bogiem, podkreślona jest wzajemność relacji między Bogiem a człowiekiem – Bóg nazywa ludzi przyjaciółmi, jeśli oni spełnią Jego przykazania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Pieśń „Panie dobry jak chleb” może być interpretowana jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania, który jest uznawany za dojrzewanie do pełni życia w Duchu Świętym. Proces zbierania ziaren i odrzucania chwastów, o którym mowa w drugiej zwrotce, symbolizuje duchowe przygotowanie, oczyszczenie i wzrost. Tak jak rolnik przygotowuje pole do zbiorów, tak bierzmowany przygotowuje swoje serce do przyjęcia pełni darów Ducha Świętego.

Bierzmowanie jest również zobowiązaniem do bycia świadkiem wiary i życia według przykazań Chrystusa. Pieśń przypomina o tym zobowiązaniu, wskazując na konieczność spełniania Bożych przykazań, aby móc nazywać się przyjacielem Boga. Jest to wezwanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i do świadomego wyboru drogi, którą Chrystus wyznaczył swoim naśladowcom.

Chrystus jako ofiara i obecność w Eucharystii

Ostatnia zwrotka pieśni bezpośrednio odnosi się do ofiary Chrystusa na krzyżu i Jego obecności w Eucharystii. Mówienie o Chrystusie, który „za nas życie swe na krzyżu oddał”, podkreśla Jego poświęcenie i miłość, która doprowadziła Go do najwyższej ofiary. W chrześcijaństwie krzyż jest symbolem zbawienia, a śmierć Chrystusa jest drogą do życia wiecznego dla wszystkich wierzących.

W znaku chleba, który pozostał z nami, widzimy odniesienie do Eucharystii, w której wierzący spotykają żywego Chrystusa. Eucharystia jest sakramentem, który umacnia wiernych w ich codziennym życiu i pozwala im doświadczać Bożej miłości w najbardziej bezpośredni sposób. Pieśń kończy się przypomnieniem o otwartym sercu Chrystusa, które jest zawsze dostępne dla tych, którzy Go szukają i kochają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jezu zostań w nas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jezu zostań w nas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Chwal Syjonie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Chwal Syjonie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

U drzwi Twoich stoję, Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "U drzwi Twoich stoję, Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Sław języku – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Sław języku" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pan wieczernik przygotował – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pan wieczernik przygotował" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zróbcie Mu miejsce – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zróbcie Mu miejsce" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Kłaniam się Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kłaniam się Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zbliżam się w pokorze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zbliżam się w pokorze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.